Loan tin

Bộ film TQ nói tiếng Việt sắp đc công chiếu. :( buồn thay

12 năm trước · Bình luận

http://www.facebook.com/pages/B%C3%A0i-Tr%E1%BB%AB-T%C3%A0u-Kh%E1%BB%B1a/133737113370003?sk=wall