Loan tin

buồn cười tụt cả rốn.

9 năm trước · Bình luận

Cán bộ kế hoạch hóa ng Kinh gặp vợ chồng A Pó:
“Nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng ng Kinh.”
A Pó bảo vợ:
- tối đến nhà thằng giáo ng Kinh xem nó “ấy” vợ nó thế nào mà bảo mình ko bằng.Tối đến, A Pó cùng vợ đến rình. Vợ ngượng ko dám nhìn, A Pó bảo: “Để ông xem” 5 phút sau, A Pó xuống, mắt...

Loan tin

Olala

10 năm trước · Bình luận

Troi lanh qua'