Loan tin

Phở "đại gia"

9 năm trước · Bình luận

Quán phở Cali ở số 4 Hoàng Ngọc Phách đó tôi vào thường xuyên, có khi tuần 1 lần, có khi tuần 3 - 4 lần. Có điều tôi không hề biết đó là "phở đại gia", mãi khi báo chí nêu tên bát phở 750K mới biết, bởi mình vào chỗ đó nhưng toàn ăn phở "tiểu gia", có 50K nên làm sao mà biết được.Quán phở này thực...