Loan tin

Phía ngày nắng tắt

12 năm trước · Bình luận

Phía ngày nắng tắtNỗi buồn nhiều như gióEm ước được thả lên trờiNhư bóng bay!Đã nhiều rồi tìm anh,Em không nhớ đã tìm gặp anh,Biết bao lần rồi?Một mình vỡ oà,Chiều vàng lắt lay.Khi anh đẩy em bằng mắtTrăng vừa tròn mười chín!Em đã thả đi bao nỗi buồnBuộc bằng tóc rụng,Tóc đã rụng mùa mùa nhiều...