Loan tin

Nội dung thi nói chương trình PET level B1 (PHẦN 3)

5 năm trước · Bình luận

CUNG CẤP GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI CHIA SẺ 
Nội dung thi nói chương trình PET level B1
(PHẦN 3)Topic 10. Describe a job you enjoyed when you was young (what job, what you did in the job, what qualifications were needed to do the job, why you enjoyed this job)Topic:
Tense:
Policeman/...