Loan tin

Giới thiệu về bản thân

5 năm trước · Bình luận

Khẩu hiệu cá nhânTrương Quốc Hùng

Giới thiệuMọi người cứ gọi tôi Trương Quốc Hùng

Tính tình: chả được cái gì chỉ được cái nhiệt tình, vui vẻ he he

Sở thích: Du lịch, Mua bán, kinh doanh và nhiều thứ khác (quá tham lam....he he)
Công việc: quản trị website địa chỉ nhà đất,...