Loan tin

Nhân dịp chửi giáo dục kiểu Chí Phèo

5 năm trước · Bình luận

Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenvandung.vn
“Hắn vừa đi vừa Chửi ...Bao giờ cũng thế, cứ thi xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi bộ. Có hề gì? Bộ của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi quyển SGK. Thế cũng chẳng sao: sách là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi cả hội đồng thi này nhưng...