Loan tin

SÍN CHẢI- GẦN MÀ XA

10 năm trước · Bình luận

Đến thị trấn Sapa chơi mấy ngày, gần đến ngày về tình cờ được dẫn đi thăm cao nguyên Sín Chải. Thời gian đến Sín Chải không nhiều nhưng những thu lượm được cũng khá ấn tượng với mình. Bản Sín Chải, cao 1260m so với mặt nước biển, thấp hơn cả thị trấn Sapa.Cảnh Sín Chải đẹp quá mà người cũng nghèo...