Loan tin

Nhận định cavangcon....

11 năm trước · Bình luận

Nghi nhận thị trường lúc 9 giờ 25 phút ngày 21/10/2011

HOS tăng 5.89 điểm
HNX tăng 0.94 điểm

Tuy nhiên theo nhận định cá nhân . tuần sau thị trường quay đầu giảm điểm.

tuần sau 24/10 -> 28/10 ---- thị trường sớm quay đầu giảm 

Chỉ cần thứ 2 tuần sau...