Loan tin

ngày hôm nay!

11 năm trước · Bình luận

Ngày hôm nay bận rộn. Lần đầu tiên thấy ông anh ốm mà k ăn uống j. Mọi lần ốm ăn ầm ầm thế mà hôm nay lại biếng ăn --> ốm thật ui`... :((