Loan tin

Hà Tĩnh: thuật lại + cmt

12 năm trước · 4 bình luận

Lâu lắm không viết linh tinh...

Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm. Tôi đến với chuyến đi
cũng chỉ từ suy nghĩ đó.

Ngày 0:


18h: Tập trung tại ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, gói nốt vài thùng
đồ và lại mặt các bạn nhà mình