Loan tin

[Hỏi] Tên của em nên chọn ngành gì cho phù hợp?

5 năm trước · Bình luận

Hơn 1 tuần qua đọc báo thấy bây giờ làm luận án Tiến sĩ rất đơn giản kể cả tiến việt lẫn tiếng anh. Dự là em đang nghiên cứu một số lò ấp tiến sĩ tại VN để nâng cao học vị học hàm của bản thân để tìm cơ hội phục vụ thằng nhân và thằng dân nhưng em không biết nên mang trứng đến lò ấp nào để ấp...