Loan tin

nhung dieu nuoi tiec...

13 năm trước · 2 bình luận

1.Hôm qua tôi viết một essay, không dài lắm, trên word. 

Tick X

"Do you want to save change?"

"NO"

AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tay ngu ngốc đã ấn No trước khi tôi kịp hiểu ra tôi đã làm gì. Cả buổi tối của...