Loan tin

Công ty cổ phần phát triển địa ốc Đất Việt

11 năm trước · Bình luận

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
Dịch vụ quản lý bất động sản;
Tư vấn, đấu giá bất động sản;
Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đô thị;
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông,...