Loan tin

Sống sống sống

11 năm trước · Bình luận

Sống không giận không hờn không oán trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống chan hòa với những người chung sốngSống là động nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương nhưng lòng...