Loan tin

Đối đáp siêu đẳng.Há há!=))

12 năm trước · Bình luận

Đối đáp kinh dị Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1
vế đối: “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp” Một học
sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh
vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng...