Loan tin

Súng - Thỏ và Gấu

13 năm trước · Bình luận

Thỏ đang dạo chơi trongrừng, bắt được 1 khẩu súng, thỏ vui sướng chạy ra bìa rừng

Gặp gấu đang leo cây,

Thỏ quát: Gấu ! xuống đây tao bảo.

Gấu: Không xuống.

Thỏ : Không xuống tao bắn - thỏ chĩa súng vào đầu gấu

Gấu sợ quá tụt vội...