Loan tin

ĐM....................

9 năm trước · 3 bình luận

    Sinh nhật tớ thường rơi vào dịp tết , nên nó thường bị tớ bỏ quá 1 cách cố ý . Nay , chẳng dịp gì , nhưng bỗng nhớ đến cái tuổi của mình .
    
    21 , tuổi lấy vợ là 22 , trời , 22  cơ đấy . Ngày bé , những tưởng ở cái tuổi này mình phải bản lĩnh lắm , oai phong lẫm liệt lắm, nói...