Loan tin

Tạp viết

12 năm trước · Bình luận

Trời phú cho cái phần trên cổ hay tưởng tượng, từ lúc ngáp buồn ngủ đến khi ngáp chào buổi sáng.Vẫn giữ thói quen đọc (lướt?) Engadget mà không vì lí do gì. Engadget vẫn có một chỗ riêng trên thanh bookmark, và bây giờ chỉ bấm vào đó vài lần một ngày để có thể nhớ lại ngày trước đã có thời gian cắm...