Loan tin

Em bảo anh đi đi...

11 năm trước · Bình luận

Em bảo "Anh đi đi",

Sao anh không đứng lại,

Em bảo "Anh đừng đợi",

Sao anh vội về ngay?Lời nói thoảng gió bay,

Đôi mắt huyền đẫm lệ,

Mà sao anh dại thế?

Không nhìn vào mắt em,