Loan tin

yến sào thật giả thật khó lường

12 năm trước · Bình luận

TRên
thị trường bây giờ, hàng giả tràn lan. thật giả khó lường, người sáng
suốt khôn ngoan đôi khi còn bị những kẻ gian thương lừa ngoạn mục. Đặc
biệt là nhóm hàng thực phẩm ăn uống, hàng kém chất lượng ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng