Loan tin

Mối Tình Đầu

9 năm trước · Bình luận

Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ
thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh
phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình
yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng...