Loan tin

Quy tắc nói ngày tháng trong tiếng Anh

6 năm trước · Bình luận


Quy tắc nói ngày tháng- Ngày tháng trong tiếng Anh và các Mùa trong năm
1.    Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó. 
Ex: September...