Loan tin

Lỗi khi add nick Yahoo

9 năm trước · 8 bình luận

Em mới tạo một id mới,sau khi add được tầm 5-7 id của bạn bè thì không add được nữa,vẫn báo thành công nhưng thời gian hơi lâu,và các id đó tự động nhẩy vào Group Sổ địa chỉ mà không nằm trong những Group đã được chỉ định,và không hiện Online các id đó mặc dù người đó có Online

Có ai...