Loan tin

[HỎI LH] Chọn người yêu theo điểm đáng yêu hay loại trừ điểm đáng ghét?

5 năm trước · Bình luận

"Pain like a boil about to burst with my love for you, consumed by fire with my love for you. I remember what you said to me. I am thinking of your love for me. I am torn by your love for me." Cái thứ tình cảm như bài thơ cổ trên nghe thì đã vậy chứ mấy ai trên đời có dịp...