Loan tin

Chủ nghĩa tư bản làm tha hóa con người?

10 năm trước · Bình luận

Nguyễn Hưng Quốc

Quan niệm cho sự vô cảm của con người tại Trung Quốc cũng
như Việt Nam
là kết quả của quá trình hiện đại hóa với hai xu hướng nổi bật: đô thị hóa và
thương mại hóa dường như rất phổ biến tại cả hai nước hiện nay.

Người ta lý giải...