Loan tin

List của Nâu !

13 năm trước · Bình luận

November Rain,Forever and One, ( quên 1 bài ở đây ) ,  Believe, I remember you, Remember When,I walk the line , Because you loved me, Won't go home without you ,Waiting for tonight.
@snowflake ; nhớ bài kia không; :) 
bb