Loan tin

Có đôi khi...

10 năm trước · Bình luận

 Có đôi khi thấy sốt ruột vì cứ phải đi trên một con đường dài tưởng chừng như vô tận với một tốc độ chậm rì… Có đôi khi thấy lo lắng vì dường như mọi người vẫn đang tiến lên, còn mình thì đứng yên một chỗ… Có đôi khi thấy chạnh lòng vô cùng chỉ vì một câu nói vô tình của ai đó… Có đôi khi thấy...