Loan tin

Cách vào Linkhay không qua Ming ( mà không bị làm phiền )

10 năm trước · 28 bình luận

B1) Cài đặt Addon https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/adblock-plus/

B2) Đăng nhập vào linkhay qua linkhay.com/submit

B3) Xóa Submit để vào trang chủ của linkhay

B4) nếu còn hiện cái box Ming ID thif click chuột phải vào nó, chọn adblock, chọn block this...