Avatar's bibiy3u

Ghi chép của bibiy3u

Mẹo trang điểm theo cung hoàng đạo của Tini Bridal

Mỗi cung hoàng đạo đều mang tính cách thức, đặc điểm riêng. Từ lý do đó, giả dụ chọn phương pháp trang điểm phù hợp sở hữu cung hoàng đạo sẽ giúp vượt trội cá tính của mỗi người. Ngoài thời trang Vintage, trang điểm theo cung Hoàng Đạo cũng là một trong các mốt đánh phấn được yêu thích của các tuổi teen thời nay. Các mẹ với thể xem chỉ dẫn cách điểm trang theo cá tính Vintage tại đây nhé http://tinibridal.com/trang-diem-vintage/. Còn dưới này mình sẽ đưa ra 1 số gợi ý khi điểm trang làm cung hoàng đạo nha.

Cách thức điểm trang theo cung Hoàng Đạo siêu phong cách

1. Bạch Dương (21/3–19/4)

trangdiemtheocunghoangdao

Chỉ cần mascara và một tí son bóng hoặc sắc son đỏ quyến rũ cho những dịp đặc biệt đã đủ để những cô nàng Bạch Dương vượt bậc.

2. Kim Ngưu (20/4–20/5)

trangdiemcunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/qb_-cUgm6GqWY-dBXjYpjfMdaFErGGhtr563cNCgemIo_OKLljUyTmTwkHWbm-lw437LuLGrUGSg8tEuqFFydARopyLUJ1dPJcLQCPx9gy0m5igO5kHqusTyuklBxRT7uE1lh5ERvvBpVlMEmn6tatwGC2r6y3HlXz6038PUDIjvHV6EC6XWODICAL3uxM-Dg_GpK5LOnN-XESH-v5mndM3_600tvzzcry_9u0mod-uSUg8AJ96gM201B3vfJrUR5Q0IqWj1detSJ_ektnQ78Xrv0ONeNNi8B3fyJ6lUhiEDbaAasNZ1OF103Bk045DA-8fARyx8ZeNVphaUIzZf-WMs1a3w9Hq0_cJMsuyNZLN4PQcyp3vVmyFAQPoDq20Z82Z-Ka0ikOrRokMmn4CHIBwkfOgAraEAf3Pzsf2rYf4mPV0hq_EAw8BF53fw8MGxJovmIyrKgIenK-njXzXHqUW0btHeAMFEDy1Up5J2AM5-E7F9FxWnfJ2F4dhzx8oJSc5BDnQxCy-zkIrUYYF-mQJgl87Q6mQKBEyPe_7fk8Nv2oAg6lXcLbp24yu52LzomVXOhc6SsZH8CqgGze9fBaegR-NmnGR0jlpCQxb9-Q=w490-h734-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/qb_-cUgm6GqWY-dBXjYpjfMdaFErGGhtr563cNCgemIo_OKLljUyTmTwkHWbm-lw437LuLGrUGSg8tEuqFFydARopyLUJ1dPJcLQCPx9gy0m5igO5kHqusTyuklBxRT7uE1lh5ERvvBpVlMEmn6tatwGC2r6y3HlXz6038PUDIjvHV6EC6XWODICAL3uxM-Dg_GpK5LOnN-XESH-v5mndM3_600tvzzcry_9u0mod-uSUg8AJ96gM201B3vfJrUR5Q0IqWj1detSJ_ektnQ78Xrv0ONeNNi8B3fyJ6lUhiEDbaAasNZ1OF103Bk045DA-8fARyx8ZeNVphaUIzZf-WMs1a3w9Hq0_cJMsuyNZLN4PQcyp3vVmyFAQPoDq20Z82Z-Ka0ikOrRokMmn4CHIBwkfOgAraEAf3Pzsf2rYf4mPV0hq_EAw8BF53fw8MGxJovmIyrKgIenK-njXzXHqUW0btHeAMFEDy1Up5J2AM5-E7F9FxWnfJ2F4dhzx8oJSc5BDnQxCy-zkIrUYYF-mQJgl87Q6mQKBEyPe_7fk8Nv2oAg6lXcLbp24yu52LzomVXOhc6SsZH8CqgGze9fBaegR-NmnGR0jlpCQxb9-Q=w490-h734-no" class="aligncenter size-medium" >

Son màu nude và phấn mắt màu vàng đồng tạo điểm đặc sắc cho khuôn mặt là chọn lọc của cô nàng Kim Ngưu.

3. Song Tử (21/5–21/6)

trangdiemtheo12cunghoangdaohttps://lh3.googleusercontent.com/XJ6yRfp5XWxoXsZnUnOAOe0DXqzZwST3f2Njl60uuG2Rn9XvUY_BwEtk8cLT5NnmBJGeJVqHDzFnNT6sDSZNfzrv82fFrShbBO3iCEz1VCzQPATCD0a5NoC3MxBhu3PKISXia8Pw08mGa7FH8xAOxza5wdo1blzac1pvoVejHwoLFKZzHKVhWYie0b1mHtIMc22nx5ttXK9CR3BM8S6PN4HTfyzxGTC6oFYYp8A-mTunAB3xzYnVU2Q4hlC97mwnimQKcPhZSNywLpcxHV0mJsa-h6MbKC8tM3GnYksyVIalqogV2QxtsKOtYDlTRsEJCZ6OJ7OOEl5xntEyrUidOtlYTf1EFgDAxyT-KVy6zwVD4nbisMvnnzbGDbhBQW020VnR514kd06Q9CZPyxIPtaU22sg6EkCtIVhqrtGI4e0s4t29krJiR2gF0dhkrjQytbb_MEu0ZZKKH2oK2A8sML1iya1Bh0AVS6WTPf7LDTeiVHz-BHlPmgOiNt6OZAwNnTayquEcA8PGBaunS-Pzgv0WRrcb9MFjXyOtX02pEaJDT6uCH79coP291NtT8lZgcFlbUr-ToldSBBq2p7tr72WfG4HT1sbNO7KJmrUAdQ=w490-h736-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/XJ6yRfp5XWxoXsZnUnOAOe0DXqzZwST3f2Njl60uuG2Rn9XvUY_BwEtk8cLT5NnmBJGeJVqHDzFnNT6sDSZNfzrv82fFrShbBO3iCEz1VCzQPATCD0a5NoC3MxBhu3PKISXia8Pw08mGa7FH8xAOxza5wdo1blzac1pvoVejHwoLFKZzHKVhWYie0b1mHtIMc22nx5ttXK9CR3BM8S6PN4HTfyzxGTC6oFYYp8A-mTunAB3xzYnVU2Q4hlC97mwnimQKcPhZSNywLpcxHV0mJsa-h6MbKC8tM3GnYksyVIalqogV2QxtsKOtYDlTRsEJCZ6OJ7OOEl5xntEyrUidOtlYTf1EFgDAxyT-KVy6zwVD4nbisMvnnzbGDbhBQW020VnR514kd06Q9CZPyxIPtaU22sg6EkCtIVhqrtGI4e0s4t29krJiR2gF0dhkrjQytbb_MEu0ZZKKH2oK2A8sML1iya1Bh0AVS6WTPf7LDTeiVHz-BHlPmgOiNt6OZAwNnTayquEcA8PGBaunS-Pzgv0WRrcb9MFjXyOtX02pEaJDT6uCH79coP291NtT8lZgcFlbUr-ToldSBBq2p7tr72WfG4HT1sbNO7KJmrUAdQ=w490-h736-no" class="aligncenter size-medium" >


Nàng Song Tử sẽ cần eyeliner sắc sảo và màu son tinh ma sẽ tạo nét riêng làm mình.

4. Cự Giải (22/6–22/7)

trangdiemtheocaccunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/n1lzqTBRvagRzSXHWpdfsrtgFCZd8xQHv4X3oZI35kriDCn7F8COgMSjbzX_G0KXutK6QhG_xKQZNHgyNOwCNLdUE7nWBcI6I6tADMZwvOb9_CxgSroQu-6yGDA___asWd_-j4KDAAH2jz9Pu9fzbtLECKFIYbBmgjmqa6ntLd5DtsG_bZxv9clFK7KaWnI1FJG_dFcS4o4FapVdT4DMDs8-O-8Qfmv5-cxDsybbfqwnHQTjynHpSm3JhSJ_OgYvmB3ichj7h4dfS3I5gdFBDqeq6Q00wtSjQ4PnMvvgKZUpPfSFVxqCq_2Ym_vFVcXCYEjVAS96p0OqBijUqUo7qYsAnUdmpB2Mhr_dG30zgRyQQjqirMyHi_SiHwt2o9zO0IRvFCQHgg_2mjECjNEingQcNH1iTq1DBLiF9wdiz4r2Hco04B81WIYsngCzIV-V26vW2OA-U-TXvAxZMbMO5KDGdlqF3zlOQJ6jhFARRAUnJZsw8GolmP3Vq-2dUHtqYbx6gwz84E2wGadm5PRtjh4XssG_sXpk_w1aj-SgbcAayocKGc-S1T8Nju_6DTvCKfwT5WPzivCRb9tG1y8ZacrWhjBAEnzgMJktKrIi-g=w490-h735-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/n1lzqTBRvagRzSXHWpdfsrtgFCZd8xQHv4X3oZI35kriDCn7F8COgMSjbzX_G0KXutK6QhG_xKQZNHgyNOwCNLdUE7nWBcI6I6tADMZwvOb9_CxgSroQu-6yGDA___asWd_-j4KDAAH2jz9Pu9fzbtLECKFIYbBmgjmqa6ntLd5DtsG_bZxv9clFK7KaWnI1FJG_dFcS4o4FapVdT4DMDs8-O-8Qfmv5-cxDsybbfqwnHQTjynHpSm3JhSJ_OgYvmB3ichj7h4dfS3I5gdFBDqeq6Q00wtSjQ4PnMvvgKZUpPfSFVxqCq_2Ym_vFVcXCYEjVAS96p0OqBijUqUo7qYsAnUdmpB2Mhr_dG30zgRyQQjqirMyHi_SiHwt2o9zO0IRvFCQHgg_2mjECjNEingQcNH1iTq1DBLiF9wdiz4r2Hco04B81WIYsngCzIV-V26vW2OA-U-TXvAxZMbMO5KDGdlqF3zlOQJ6jhFARRAUnJZsw8GolmP3Vq-2dUHtqYbx6gwz84E2wGadm5PRtjh4XssG_sXpk_w1aj-SgbcAayocKGc-S1T8Nju_6DTvCKfwT5WPzivCRb9tG1y8ZacrWhjBAEnzgMJktKrIi-g=w490-h735-no" class="aligncenter size-medium" >

Nữ tính, nhẹ nhõm và quyến rũ là những nét vượt bậc ở bạn nữ Cự Giải. Vì vậy, thời trang trang điểm nhẹ nhõm là gợi ý tuyệt vời làm cô nàng hạnh phúc này.

5. Sư Tử (23/7–22/8)

makeuptheocunghoangdaohttps://lh3.googleusercontent.com/71AFtzYdbOPYgkQb6Xni2gB_GvcuZsHlJNF7mYErAc1jaYRtygUZnfOxThw_wtyPcOQhDbYRDN-cL_q2iO1RduJPoii64rA_-bGjdvcXPGsq-kwo38syQjbf0V4AG0TaIsydgloNq8erIJW0OcgqEVb7OYW2TTuPzbCW8ErP5bYyqWXVnn7rmhQr6j6VnUFw4oUTJjhuDY_2JLZet7iTlt6MqQWVfa5V1WBVQFgOINfcw8OFmPzq5nJT1nJNUn1tWFmO5Z2-f_Oytwc_KhHI0AKgjKS9oxvzd8JKPNIsmi4ZyHqkcBkr2FWT_dtUbVa5y0plGHQ6Ub3PA6GgGdLFvIXhPQaRW_Ca04HfbnoXJ9OGtHqfWgvh7u4vd5Znf3Va53vUoIkdWNtJj-AKCHKpR9MK26iwXX93nEjQjM6EVc0HLCej0xGkL6f50QeQQYi62m5UF3bSenfdGQjyhRLWP40aBoTOD-VCCfT967cUkkLJj4t3esX5XgpUldnpt3AxxKT1qb1yvzAqmgTnhIn0bEcsILyzN1f_LMLcqJUOT9qp4GkpbWVUcIbrGGilDOISPlJwlUn8wV5N1_VA3ya3JNuZIFNws8YKIC2iGgaW8w=w490-h735-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/71AFtzYdbOPYgkQb6Xni2gB_GvcuZsHlJNF7mYErAc1jaYRtygUZnfOxThw_wtyPcOQhDbYRDN-cL_q2iO1RduJPoii64rA_-bGjdvcXPGsq-kwo38syQjbf0V4AG0TaIsydgloNq8erIJW0OcgqEVb7OYW2TTuPzbCW8ErP5bYyqWXVnn7rmhQr6j6VnUFw4oUTJjhuDY_2JLZet7iTlt6MqQWVfa5V1WBVQFgOINfcw8OFmPzq5nJT1nJNUn1tWFmO5Z2-f_Oytwc_KhHI0AKgjKS9oxvzd8JKPNIsmi4ZyHqkcBkr2FWT_dtUbVa5y0plGHQ6Ub3PA6GgGdLFvIXhPQaRW_Ca04HfbnoXJ9OGtHqfWgvh7u4vd5Znf3Va53vUoIkdWNtJj-AKCHKpR9MK26iwXX93nEjQjM6EVc0HLCej0xGkL6f50QeQQYi62m5UF3bSenfdGQjyhRLWP40aBoTOD-VCCfT967cUkkLJj4t3esX5XgpUldnpt3AxxKT1qb1yvzAqmgTnhIn0bEcsILyzN1f_LMLcqJUOT9qp4GkpbWVUcIbrGGilDOISPlJwlUn8wV5N1_VA3ya3JNuZIFNws8YKIC2iGgaW8w=w490-h735-no" class="aligncenter size-medium" >

Sư Tử hợp mang các gam màu nổi trội như cam, đỏ và cách thức trang điểm phá phương pháp, mạnh mẽ.

6. Xử Nữ (23/8–22/9)

makeuptheocaccunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/IDTGfX0B0YPRWwHjIR7JBrSLypHwypXQvOC8miGQtHfY6jGi4pYoXlrT6epd3xq-GiUkendmkDcrU9Il1uyzUU9YMGUz-D0N6jPPryBAMq7jjxD4rUAa95pnq2oEeFX9SlZZMarrw-lZsE2wRDlQUpitPUC28lJeHR1g015gcvpSaHCyDJVkGTxUR8IBTsvVnMYI-LciPGMe1rQSqH-l5IXfcoWA_fw3aiLrvKUi_Xr3Rc8uVbpCh1Yc2NOjrstiTGwnfS_3a_pSpHQWAST41plSJyO9RlhHQj2CqhAbThtU8xoQNCBKCKYtYkC6awwz6vSYUp8fvfusodXi22cIqBP43zgiMKNWmPU8UUT8WwQX-sdhJ3PtLsjZmHsWRZVmlSE9GQ3G23mPtm6HgT_1GuXSf4cAKXOz3bqEQtqW0GT1LOtyIo4PirI_TVAlP8EDhGl__G5cILD4UzL2zIVTIxUqolpiv0XaPL1skE515LTrkNVPPOxcdl_kzhCvkS5yeSLjjyvvsyCSw3OsOVt0KQQOHKpFoE7scAU2z2SGtyJY8wN5nwuriNAeIGMF-Coie497EOWjMk1hrQ3W1q301QXNY-Y0wn5OFm4TSGZRiQ=w490-h735-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/IDTGfX0B0YPRWwHjIR7JBrSLypHwypXQvOC8miGQtHfY6jGi4pYoXlrT6epd3xq-GiUkendmkDcrU9Il1uyzUU9YMGUz-D0N6jPPryBAMq7jjxD4rUAa95pnq2oEeFX9SlZZMarrw-lZsE2wRDlQUpitPUC28lJeHR1g015gcvpSaHCyDJVkGTxUR8IBTsvVnMYI-LciPGMe1rQSqH-l5IXfcoWA_fw3aiLrvKUi_Xr3Rc8uVbpCh1Yc2NOjrstiTGwnfS_3a_pSpHQWAST41plSJyO9RlhHQj2CqhAbThtU8xoQNCBKCKYtYkC6awwz6vSYUp8fvfusodXi22cIqBP43zgiMKNWmPU8UUT8WwQX-sdhJ3PtLsjZmHsWRZVmlSE9GQ3G23mPtm6HgT_1GuXSf4cAKXOz3bqEQtqW0GT1LOtyIo4PirI_TVAlP8EDhGl__G5cILD4UzL2zIVTIxUqolpiv0XaPL1skE515LTrkNVPPOxcdl_kzhCvkS5yeSLjjyvvsyCSw3OsOVt0KQQOHKpFoE7scAU2z2SGtyJY8wN5nwuriNAeIGMF-Coie497EOWjMk1hrQ3W1q301QXNY-Y0wn5OFm4TSGZRiQ=w490-h735-no" class="aligncenter size-medium" >

Cô nàng Xử Nữ nên chọn bắt mắt điểm trang thanh lịch có chút má đào đào và phấn mắt xanh đậm.

7. Thiên Bình (23/9–22/10)

makeuptheo12cunghoangdaohttps://lh3.googleusercontent.com/U6kmEOhffKDCHPwi9h9KDXe3PzlmWFUMk2Nz8ADvr2ivVoQYaBojt16IW95S8dwTAJ90fa53baYjYHy06ASNqep7oLWGEZH1QQZn9YfpMPAor2wu6lleVaurWNdMMUMLPzqiNw4-o0LrZhVjW3yyZGiZhcotD-fIhUS6s59rcULPhHE4o7jmj9bv9JHgTnNuUehOIAwvVrVgM2HEZDY5SYbLtW2ZjHLQ9qaw3QPmKp_PhtZe-DhYxRM-0G5vOtuTqHsr0e4HWh8V9ac0CKhzHRPIqMWXGpOtJT_IkGGY7tmZHT-c-iNqW7dFBwZMmcE0H0w_PcRuk5hhRQg1UWrKBJxG2XhxtQyTpP3HegUoUp8max-62oES65TlgNvPN00TzpS94nkA3w28oMy8VEF-DVqrkhaHqUm15hYxeLc0Pwy-23nhOp4UBauUFy5A0MfIm3yp0lros7PqxRFQ2g2fZUfg0o8kiYPXZRNt2tAObSr0IGQQSabjPOfqrSalON798c8JJJHio8GiteGuElgLrV88C6JRF1DcS1_cfW8d56rFQTpeBbliKZef4-a-qTjkasojPTzDsegmd58zN1AWR322qY6et96jc8kWdJ8fOQ=w490-h745-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/U6kmEOhffKDCHPwi9h9KDXe3PzlmWFUMk2Nz8ADvr2ivVoQYaBojt16IW95S8dwTAJ90fa53baYjYHy06ASNqep7oLWGEZH1QQZn9YfpMPAor2wu6lleVaurWNdMMUMLPzqiNw4-o0LrZhVjW3yyZGiZhcotD-fIhUS6s59rcULPhHE4o7jmj9bv9JHgTnNuUehOIAwvVrVgM2HEZDY5SYbLtW2ZjHLQ9qaw3QPmKp_PhtZe-DhYxRM-0G5vOtuTqHsr0e4HWh8V9ac0CKhzHRPIqMWXGpOtJT_IkGGY7tmZHT-c-iNqW7dFBwZMmcE0H0w_PcRuk5hhRQg1UWrKBJxG2XhxtQyTpP3HegUoUp8max-62oES65TlgNvPN00TzpS94nkA3w28oMy8VEF-DVqrkhaHqUm15hYxeLc0Pwy-23nhOp4UBauUFy5A0MfIm3yp0lros7PqxRFQ2g2fZUfg0o8kiYPXZRNt2tAObSr0IGQQSabjPOfqrSalON798c8JJJHio8GiteGuElgLrV88C6JRF1DcS1_cfW8d56rFQTpeBbliKZef4-a-qTjkasojPTzDsegmd58zN1AWR322qY6et96jc8kWdJ8fOQ=w490-h745-no" class="aligncenter size-medium" >

cách thức trang điểm của Thiên Bình là sự hài hòa giữa cổ điển và tiên tiến.Thiên Bình nên chọn 1 mái tóc màu hạt dẻ, dài, uốn gợn sóng nhẹ nhàng cộng son môi màu hồng hạnh phúc..

8. Bọ Cạp (23/10–21/11)

makeupcunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/AUOFuz_SnnOOu7QC5vI1NVraq4dKIsPjn56S2RYNApkjBLzMAFYI00eRZXb9QccUnt10FDGsBtgq13Q_nT0_Lfr5tFOhlaPhTgIv8LcOEUfEeIIRQowukyh4jnM8opKnDIYK9_OwYwSfUw00Y1YNYA0PNe8hJ2u0KAGSSa4nd96penqsX1_M5XhdB0OVC1XLMPYEM9cTOmIRbfVpmYA37rcqngyNh4fDl2Lso1PaOGktIIOOGMKQxBlDZCRWoeeMvtYOb2Wum3QQGCYflVg1hwHSVkDbynwaOLV4Knq8fkQHOVLZdlQpzoHvrSTKIbv1xjWM9UPz7F7UO31OGopsq6MKJx-wW3QbttPQS0DUbuUn4XwYtAg1mhwhxRgxad0uT9S87CkxTaM3vMLSWGUMkd_WBVTQR8iQofb3Sles2jqvKLvau0zxnJFRVM83ZnkdW2knZyC6yxg0nxjCh2ZOf4ILK0V_zfIOyNVUEPX3aYWaSnKehb7wD0y8egXUP1pPba_8tUZNANQ4N0Bz7FrIKiYn4scV2b1KG_jLK9Q4s6IE2e3XQlcIOwzkpA3pG5OB2b59SJ9aP6HDGb037hohXVzleGgvue_mtP31laDQyA=w490-h635-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/AUOFuz_SnnOOu7QC5vI1NVraq4dKIsPjn56S2RYNApkjBLzMAFYI00eRZXb9QccUnt10FDGsBtgq13Q_nT0_Lfr5tFOhlaPhTgIv8LcOEUfEeIIRQowukyh4jnM8opKnDIYK9_OwYwSfUw00Y1YNYA0PNe8hJ2u0KAGSSa4nd96penqsX1_M5XhdB0OVC1XLMPYEM9cTOmIRbfVpmYA37rcqngyNh4fDl2Lso1PaOGktIIOOGMKQxBlDZCRWoeeMvtYOb2Wum3QQGCYflVg1hwHSVkDbynwaOLV4Knq8fkQHOVLZdlQpzoHvrSTKIbv1xjWM9UPz7F7UO31OGopsq6MKJx-wW3QbttPQS0DUbuUn4XwYtAg1mhwhxRgxad0uT9S87CkxTaM3vMLSWGUMkd_WBVTQR8iQofb3Sles2jqvKLvau0zxnJFRVM83ZnkdW2knZyC6yxg0nxjCh2ZOf4ILK0V_zfIOyNVUEPX3aYWaSnKehb7wD0y8egXUP1pPba_8tUZNANQ4N0Bz7FrIKiYn4scV2b1KG_jLK9Q4s6IE2e3XQlcIOwzkpA3pG5OB2b59SJ9aP6HDGb037hohXVzleGgvue_mtP31laDQyA=w490-h635-no" class="aligncenter size-medium" >

Nàng Bọ Cạp yêu thời trang điểm trang quyến rũ, ma mị sở hữu màu mắt khói đậm cùng màu son trầm như đỏ rượu vang hay màu mận, nâu đất.

9. Nhân Mã (22/11–21/12)

makeupduatheocunghoangdaohttps://lh3.googleusercontent.com/QPE7xxQ8JYRC6BlXedxZoh6cqkWwQsGRfose_RpwAkEVt3u5R8fNq-QI1fInSRaMp8Ljt-ThwynGirxu6HkDjrGTOxTSWzPcI2XFoWtO0jVORtSHNQ-mJ5jY57SdkXZeOqqgL5U9wgkWMTKfVTzZutYhfj8WafMp96P4jwQCQ_dYzhPBksgxMjuPicWWsehZQ5UaXo7HnSOMOxGvDQAyuO39URTc0_Vsd0RaGuYgMmZMOw0A9qCwR_pCdlh7vxsncfB0ivVMYNdRb9QMnwJSyL4s1cPAl17ft-xXKt4lMGZouK4VCZvzjidnls3wz5FZ17VPFr6VLUD-4guYgsNf_ajRWGVxSe4ajqCZXxb6vDL73WRS5FGIArMVCTl3s5dghV7crqX2defvObl0mvD1_VtcbiEnaQwE-v_zAKNGbYbbD_lb3_CcL_AMcX2CnqZ5TGmoomWfWgXev46Mh-uXMhYa7UKp7o0ETVXcOuHtdyLHW1-NzlY-4_-BQUILrMrRtR_YaNRfCMavbdIJwhevfmbDh7Zn7S7O2oSKTDWgK6pDmccecR06QLtpakRc4uHFvhNsAXpLcwVlB1MY26QOyZoWmHecSTrzrmnYRHVzsA=w490-h735-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/QPE7xxQ8JYRC6BlXedxZoh6cqkWwQsGRfose_RpwAkEVt3u5R8fNq-QI1fInSRaMp8Ljt-ThwynGirxu6HkDjrGTOxTSWzPcI2XFoWtO0jVORtSHNQ-mJ5jY57SdkXZeOqqgL5U9wgkWMTKfVTzZutYhfj8WafMp96P4jwQCQ_dYzhPBksgxMjuPicWWsehZQ5UaXo7HnSOMOxGvDQAyuO39URTc0_Vsd0RaGuYgMmZMOw0A9qCwR_pCdlh7vxsncfB0ivVMYNdRb9QMnwJSyL4s1cPAl17ft-xXKt4lMGZouK4VCZvzjidnls3wz5FZ17VPFr6VLUD-4guYgsNf_ajRWGVxSe4ajqCZXxb6vDL73WRS5FGIArMVCTl3s5dghV7crqX2defvObl0mvD1_VtcbiEnaQwE-v_zAKNGbYbbD_lb3_CcL_AMcX2CnqZ5TGmoomWfWgXev46Mh-uXMhYa7UKp7o0ETVXcOuHtdyLHW1-NzlY-4_-BQUILrMrRtR_YaNRfCMavbdIJwhevfmbDh7Zn7S7O2oSKTDWgK6pDmccecR06QLtpakRc4uHFvhNsAXpLcwVlB1MY26QOyZoWmHecSTrzrmnYRHVzsA=w490-h735-no" class="aligncenter size-medium" >

Nhân Mã lạc quan và yêu tự do, biện pháp trang điểm đột nhiên, trẻ trung sẽ hợp sở hữu Nhân Mã.

10. Ma Kết (22/12–19/1)

trangdiemduatheocunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/Sp-SkaKWcoQ0-Z9-JWKeXJrV5CiJ0dcllbpKZmFjSxwr6u6OWXRvuXtN7GLS_eYGegIlp3eyt0sBu8niOVjKaQxVyWnpftqGwvArO4yYw7risqKwzzXTWMhvIYH0nmkdEzqSDI7pB1SitmkY5yoHC0W98O5bi3Uvy_qi8KVCioUBcFbxgxULWH-3gEuF8WV08zBdvNUqZURTeh9z_iFjqYyECkZiCtqu7aJnYW5nWWbKzwZLtjGDXn72tnDcCM3QtSCrTp98ihO6PCXOOmWMu1q-YaMDaAmWGxt8noxc18ENStm8wO1HTXsJdy3Sxy1loeTtlP5Q7e68OxOz909Ag-n5ah7Xng_SE6T9Vpq4NPYK6flF9yMk-eNJ7k_5o2tEdHHxUjqtYI3i8cqVbjIhaKhrf2mMgoChFzor25g6si1sYrE4icrTMoZq2bv7w1V2oZLtvZE74fgr9XGNFfqUh8LolsanxR7nYS_qfRg71-tg8AhLpwQon3G_OyqzONWBcWLqT6657TWSfUgw2lheEF2xYEtN4wye2cwS1zmt0ea3ZPAdNnd1cTduUtfNXz_dfv0mJBtvD1P7KIsGFk7cdOpf0rzPzCOY2eaVFJ__Nw=w490-h687-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/Sp-SkaKWcoQ0-Z9-JWKeXJrV5CiJ0dcllbpKZmFjSxwr6u6OWXRvuXtN7GLS_eYGegIlp3eyt0sBu8niOVjKaQxVyWnpftqGwvArO4yYw7risqKwzzXTWMhvIYH0nmkdEzqSDI7pB1SitmkY5yoHC0W98O5bi3Uvy_qi8KVCioUBcFbxgxULWH-3gEuF8WV08zBdvNUqZURTeh9z_iFjqYyECkZiCtqu7aJnYW5nWWbKzwZLtjGDXn72tnDcCM3QtSCrTp98ihO6PCXOOmWMu1q-YaMDaAmWGxt8noxc18ENStm8wO1HTXsJdy3Sxy1loeTtlP5Q7e68OxOz909Ag-n5ah7Xng_SE6T9Vpq4NPYK6flF9yMk-eNJ7k_5o2tEdHHxUjqtYI3i8cqVbjIhaKhrf2mMgoChFzor25g6si1sYrE4icrTMoZq2bv7w1V2oZLtvZE74fgr9XGNFfqUh8LolsanxR7nYS_qfRg71-tg8AhLpwQon3G_OyqzONWBcWLqT6657TWSfUgw2lheEF2xYEtN4wye2cwS1zmt0ea3ZPAdNnd1cTduUtfNXz_dfv0mJBtvD1P7KIsGFk7cdOpf0rzPzCOY2eaVFJ__Nw=w490-h687-no" class="aligncenter size-medium" >

Là các cô nàng trầm tĩnh, không thích sự đổi thay, Ma Kết sẽ thích phong cách trang điểm cổ điển với hàng chân mày rậm, lông mi cong và màu môi tự nhiên như màu nude hoặc màu son đỏ vintage.

11. Bảo Bình (20/1–18/2)

trangdiemtheophongcachvintage

Tính cách khôn cùng độc đáo cũng khiến cho Bảo Bình thích các điều khác biệt, nổi loàn. Các bạn với thể thử các kiểu giúp đẹp từ việc cài các phụ kiện lên tóc cho tới thử những màu nhuộm ombre nổi trội giúp tóc. Trang điểm tạo khối cộng màu mắt đậm và màu môi tối là gợi ý nàng Bảo Bình nên thử.

12. Song Ngư (19/2–20/3)

trangdiemtheocunghoangdaohttps://lh3.Googleusercontent.Com/FE_-l_adnPVk_G7i6rIzM1Qyn27PX4V8uR6o-ydB65bwtKWTQk_VQGr86CGiMgEaFLA6ZZrZwr03woAr0MJty4_Jh460S35QXCR5_w1HIcezy6Zl8CTJwk-_LWBZjQibgQoWJOom7Q3oHwTvwbv50wsB69qvXE8jltu12dQPIB-6wZCcrxor757kwrWv1aMTjqnhBs6Xl_hlkh0UxeZtMUfUk3JXUfZjEqbdt-n243_EUiLVJbIFetnLRhsQ4RmPECsSlW1r4G1R8xkGoIVUukjOkRJUWjo4dQlymacZN9MyYUioK12FKdMBC1oBtB2JvzJFTkqJcbBKtOg6AOea_k_5_MNzC3CzQSzu3ZKp6q-KYxbC7bIB79w5Vd1qSYIR769QzymooMUsCu1nDdxI-64x66QbVtKqgjZ4XU67120iQQYlclwOfFfq6oR7lLyy2dUTKG7qIUguNdu9KjaxpjuMLjpbti6bOqWmUtiFUkEcIUNPw_IXsPFLtTBOk9KZwbFeOhy0C6bZhiFeAWZ_JE-a5_wpMEqCvxC1c0YHXkSlkbXn2_9FJFdkYH-fvyaz4186ZOqLFkSln0Es7h17Z-zuGMOFqwF5M6PZWVLhUw=w490-h735-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/FE_-l_adnPVk_G7i6rIzM1Qyn27PX4V8uR6o-ydB65bwtKWTQk_VQGr86CGiMgEaFLA6ZZrZwr03woAr0MJty4_Jh460S35QXCR5_w1HIcezy6Zl8CTJwk-_LWBZjQibgQoWJOom7Q3oHwTvwbv50wsB69qvXE8jltu12dQPIB-6wZCcrxor757kwrWv1aMTjqnhBs6Xl_hlkh0UxeZtMUfUk3JXUfZjEqbdt-n243_EUiLVJbIFetnLRhsQ4RmPECsSlW1r4G1R8xkGoIVUukjOkRJUWjo4dQlymacZN9MyYUioK12FKdMBC1oBtB2JvzJFTkqJcbBKtOg6AOea_k_5_MNzC3CzQSzu3ZKp6q-KYxbC7bIB79w5Vd1qSYIR769QzymooMUsCu1nDdxI-64x66QbVtKqgjZ4XU67120iQQYlclwOfFfq6oR7lLyy2dUTKG7qIUguNdu9KjaxpjuMLjpbti6bOqWmUtiFUkEcIUNPw_IXsPFLtTBOk9KZwbFeOhy0C6bZhiFeAWZ_JE-a5_wpMEqCvxC1c0YHXkSlkbXn2_9FJFdkYH-fvyaz4186ZOqLFkSln0Es7h17Z-zuGMOFqwF5M6PZWVLhUw=w490-h735-no" class="aligncenter size-medium" >

Song Ngư tâm hồn đa sầu đa cảm, đơn giản bị xúc cảm chi phối, Song Ngư cần chú trọng tới việc điểm trang đôi mắt, nơi phản ảnh rõ những tính cách tinh tế và nhạy cảm của cô nàng. Một vài mắt mang giàu phấn nhũ màu xanh và được chuốt mascara đầy đủ sẽ cho cô nàng Song Ngư cho xinh đẹp.

ko chỉ thích hợp đi chơi, đi dạo phố thường thường đi học, đi giúp, trang điểm theo phong cung hoàng đạo còn được các cô dâu tương đối ưa chuộng nữa nhé. Các cô nàng cá tính, mong đợi có 1 bộ ảnh cưới độc đáo, mới lạ lùng mua tới cá tính Vintage hoặc yêu cầu makeup theo Cung Hoàng Đạo. Chúng mình có mong đợi chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới makeup theo Cung hoàng đạo tại Tini Bridal không nào? Click vào đây để xem nhé!

1491 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết