Avatar's bibiy3u

Ghi chép của bibiy3u

Trang điểm kiểu cổ trang Trung Quốc

các bạn là các giáo đồ của các bộ phim cổ trang và người tiêu dùng thích những nhân vật trong phim. Quý khách ước muốn biến mình thành những nhân vật trong đó nhưng không biết phương pháp trang điểm kiểu cổ trang? Đừng thấp thỏm, hãy cộng tham khảo bài viết trang điểm kiểu cổ trang dưới đây để biến ước mong thành hiện thực nhé.

thường ngày, những nhân vật cổ trang hay được điểm trang theo thời trang nhẹ nhàng, nữ tính, kết hợp có y phục tạo thêm người nhìn cảm thấy 1 cô nương tha thướt, yểu điệu. Các mẹ hãy thể nghiệm bắt mắt này xem sao nhé!

1/ trang điểm lớp nền

Lớp nền vẫn là bước quan trọng nhất đối với điểm trang kiểu cổ trang. khách hàng vẫn dùng kem lót, che thiếu sót, kem nền, phấn bám như thông thường nhé.

[caption id="" align="aligncenter" width="1038"]https://lh3.googleusercontent.com/u2Qcav5AwZqaryj0qO9CBBSnncf6_cGpHJiOUVPh8rQXBuOZcjVrbntEzwUNvDQQqs8plIkVmJ_QA06fKqY8I34-NG4Kj0QzBGa_xgVQCAbMdqNOQyW25cH69WvztNRjvmzwyLHQaenNGOwQXQwk3H4jhUAjTMLL6J3dGsRJA97xZZfFCDZFRjSawyqkTK6GUDiEMa1Y6NhpswZiZXOJfzYtoRbdnr41gxWFJCqZsMluvufULdyrDo9FlzVrwrCP5g2k34mNPxHxevtUfThxHACmvuuVs0UQvDKLDbjr5VkHiRMAOMPvXd51ZtBVvo9vmEVF1sdrdoh7SbY8xLGRi2DLpOhKULqKyN7eIPfFK1lu11vqK-cYhJytWXYKshz0LeG5Hs7lMZ3G5kVX71Xlmb_XY2ugRnOrIbBB0tHEa4YD7pELZ5EPi7kBE10DjVCcdZxJMMb428E5kgucDXh0zI7Ur6VauQVAJr8yWhHFsAL8NeYdYy-nQ5xon-ulW3b9ePBgJprvSsTaVleaZnqN9uVC_zXNkuqK9NF28dKHCaM9Bnf2Pg4gEYnz9p6egQdOaiA_FJF6ztsp82CGYg5NmHNqNL5eiRyDuYQcfjxy0L_Sfxpz2xx_71tJ=w1038-h718-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/u2Qcav5AwZqaryj0qO9CBBSnncf6_cGpHJiOUVPh8rQXBuOZcjVrbntEzwUNvDQQqs8plIkVmJ_QA06fKqY8I34-NG4Kj0QzBGa_xgVQCAbMdqNOQyW25cH69WvztNRjvmzwyLHQaenNGOwQXQwk3H4jhUAjTMLL6J3dGsRJA97xZZfFCDZFRjSawyqkTK6GUDiEMa1Y6NhpswZiZXOJfzYtoRbdnr41gxWFJCqZsMluvufULdyrDo9FlzVrwrCP5g2k34mNPxHxevtUfThxHACmvuuVs0UQvDKLDbjr5VkHiRMAOMPvXd51ZtBVvo9vmEVF1sdrdoh7SbY8xLGRi2DLpOhKULqKyN7eIPfFK1lu11vqK-cYhJytWXYKshz0LeG5Hs7lMZ3G5kVX71Xlmb_XY2ugRnOrIbBB0tHEa4YD7pELZ5EPi7kBE10DjVCcdZxJMMb428E5kgucDXh0zI7Ur6VauQVAJr8yWhHFsAL8NeYdYy-nQ5xon-ulW3b9ePBgJprvSsTaVleaZnqN9uVC_zXNkuqK9NF28dKHCaM9Bnf2Pg4gEYnz9p6egQdOaiA_FJF6ztsp82CGYg5NmHNqNL5eiRyDuYQcfjxy0L_Sfxpz2xx_71tJ=w1038-h718-no" > Bôi một lớp kem lót lên khắp mặt[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="356"]https://lh3.Googleusercontent.Com/JR0yozMjhUYQu2nwrTuVS80fcKk3CpZvf4v3sSz9ttOGCg8o3_69HB_agBhlVzqwa3MJJ7ad66YiLBZHvVIDcnMUUTwU110imW8bX2zZECT5O-sXdfHkXzFupw-mWgc8u0D5X8dfk03UdpWZga8XSOVdkkavdISW8rWiNqyb_lXuIphMRLad00hImpOC3TZVNAyxk41n8BpM99pIRiSXRpIfGupauKCwnIEuH2bkWTOz-H64y07hbz7qgkx_jIjWgaysjuNeylFkWIZW5dX0j_qSunVdP56RrHrxJWp94xDVDfv2deeCrI6xY1EHCQ4FAkqZ0C-J9aXiDpGrKFfCK39TQtVZf-T_N4Pq9M8fYYe944IM9fHR3QuADpXyDEinDb2qxW7MBlBIRCZnjTIab6BWaN8UawS1TFzqIGV3h77uKTSvQo3XuZ7RoDnfLVh2kDeCdPsumtfuA5NJb7S1chxhFj08Lf7gJuaa8AJp7PAUGvtE3qwYjVbHWRjNEXWStdfIg8WwPgjOOE3j2JvUdTzxboNyf0AFCbPQPgnr7pzIaFj7vNiJF-6s6suLk-56l_96fVcQMaFuJbgzOL_PKlUR4KHQ1XX1cDullJwOVytQQa-tItRV3uul=w356-h245-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/JR0yozMjhUYQu2nwrTuVS80fcKk3CpZvf4v3sSz9ttOGCg8o3_69HB_agBhlVzqwa3MJJ7ad66YiLBZHvVIDcnMUUTwU110imW8bX2zZECT5O-sXdfHkXzFupw-mWgc8u0D5X8dfk03UdpWZga8XSOVdkkavdISW8rWiNqyb_lXuIphMRLad00hImpOC3TZVNAyxk41n8BpM99pIRiSXRpIfGupauKCwnIEuH2bkWTOz-H64y07hbz7qgkx_jIjWgaysjuNeylFkWIZW5dX0j_qSunVdP56RrHrxJWp94xDVDfv2deeCrI6xY1EHCQ4FAkqZ0C-J9aXiDpGrKFfCK39TQtVZf-T_N4Pq9M8fYYe944IM9fHR3QuADpXyDEinDb2qxW7MBlBIRCZnjTIab6BWaN8UawS1TFzqIGV3h77uKTSvQo3XuZ7RoDnfLVh2kDeCdPsumtfuA5NJb7S1chxhFj08Lf7gJuaa8AJp7PAUGvtE3qwYjVbHWRjNEXWStdfIg8WwPgjOOE3j2JvUdTzxboNyf0AFCbPQPgnr7pzIaFj7vNiJF-6s6suLk-56l_96fVcQMaFuJbgzOL_PKlUR4KHQ1XX1cDullJwOVytQQa-tItRV3uul=w356-h245-no" > cho kem nền ra mu bàn tay, sử dụng cọ tán đều kem nền một lớp mỏng khắp mặt[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="1020"]https://lh3.googleusercontent.com/eOT7NS3w2mDTiJ7JZEpf10-jSOroN2EMs4QKSHVe1tJxJGirzgAx-_yfzYoLdnJa3MhX-M0j2-xLkeXWyW2jkSqVXXuVKMe_Iy0mWJ3kL-LT-jnehf-Gr9RRtugsyXkorFjW50F6545Pa744xiaOZfhVP2jb5swsWGWhVnQ0OxYhLv7TULUTah2y-dnPhvX_kOWbhbSz4al_99ocDvItbPNqFm59BswLmUCIs-Qf3hN7cRl_ulhoFKw0S5kX9NX7ObWiswLhpxjmBmNRultcOeTdBbcl5qCvbJmFXUDqUX558FG8NpWmpr-EbVYL5cs4s7uANYCDkUUxYwW1hVpgoaoa64IZQLC-A_Bww3g6HhOsKlwYOtz3hzYGdf94_P54v2NzIyJc6qSazf36d_CsJPx497oG7Byn7fFfxbsOXmPts4Z6r3aLy1URX6oaDfegidxT4s4_akB5FwAKUp3Qpob9RuZ_7WGzTWtL5q8736tRsJs7Rwt_X0cxWrpgLv3RgQsPKkcPd48UIznQDx1TIuDfcSRXGqxBjYXB3IlxeAR8C0-taVRnUMnChOEx7Ay3RqAUG46YyoAZ-VzJgx6vlPGiEi4ipS2tImMvIuhOncrnqBKA3o7qou1m=w1020-h723-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/eOT7NS3w2mDTiJ7JZEpf10-jSOroN2EMs4QKSHVe1tJxJGirzgAx-_yfzYoLdnJa3MhX-M0j2-xLkeXWyW2jkSqVXXuVKMe_Iy0mWJ3kL-LT-jnehf-Gr9RRtugsyXkorFjW50F6545Pa744xiaOZfhVP2jb5swsWGWhVnQ0OxYhLv7TULUTah2y-dnPhvX_kOWbhbSz4al_99ocDvItbPNqFm59BswLmUCIs-Qf3hN7cRl_ulhoFKw0S5kX9NX7ObWiswLhpxjmBmNRultcOeTdBbcl5qCvbJmFXUDqUX558FG8NpWmpr-EbVYL5cs4s7uANYCDkUUxYwW1hVpgoaoa64IZQLC-A_Bww3g6HhOsKlwYOtz3hzYGdf94_P54v2NzIyJc6qSazf36d_CsJPx497oG7Byn7fFfxbsOXmPts4Z6r3aLy1URX6oaDfegidxT4s4_akB5FwAKUp3Qpob9RuZ_7WGzTWtL5q8736tRsJs7Rwt_X0cxWrpgLv3RgQsPKkcPd48UIznQDx1TIuDfcSRXGqxBjYXB3IlxeAR8C0-taVRnUMnChOEx7Ay3RqAUG46YyoAZ-VzJgx6vlPGiEi4ipS2tImMvIuhOncrnqBKA3o7qou1m=w1020-h723-no" class="size-full" > dùng kem che khuyết điểm vùng mắt, mụn, vết thâm[/caption][caption id="" align="aligncenter" width="1020"]https://lh3.Googleusercontent.Com/pox1mGGZhwiXjNpOLLW3fk1D2k0oWm2jI82kmUZBFvWJf2Bioj3Gt0bOsoczCzPmC6VblZym8TvwPFOGoc1jWYLOp83UxAWW6BxVeZUxIfdBrw4CXdGXjcuNnxv6JZS5XjeV9Ds5NTlarP59EbGWoh1NhIdYtaYAMdoxImsLduBoDUTxoSqFZZRHMk0MqvpH3qtAatJUtK66zGgzgc4t4unV17BJ8PW0vgIGMSgI0JY9u600vGTXRXlBdNx-jy3ykB2B8fDN4wXirws4HzrWKmH_llUq7oNtu8V-menC-tQ6IPWfrH7QbHR00rUHP1yFafCb0XxEauywSwGyB4sxlFRNHabK0RpByGcYeaA11fVdujYmEfZMNBpEJTaU8bhiPStlvo4wl5veAdBTETJULrxUmyLo7fOiQZWYCibH-2DtjzlviQGj49jkhcsPaIOYhwz8dUPvBf-x6LlDMS-QLPDr8-PbDXoTbVcfCcDYiRGX0beRk9ynmSv8HsZEWEGMEGkpV0OvQcfZV3ZO9B6eifrNDLeXg2LIQ0gqZIRnDupXyDPhwTPsZi7p-NFEYUc1W3UV1l_Fm6g7Z9uXW2JRmULYhs9WnJVcz0YIG6Vg6UJW57B9sGZBNz4L=w1020-h722-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/pox1mGGZhwiXjNpOLLW3fk1D2k0oWm2jI82kmUZBFvWJf2Bioj3Gt0bOsoczCzPmC6VblZym8TvwPFOGoc1jWYLOp83UxAWW6BxVeZUxIfdBrw4CXdGXjcuNnxv6JZS5XjeV9Ds5NTlarP59EbGWoh1NhIdYtaYAMdoxImsLduBoDUTxoSqFZZRHMk0MqvpH3qtAatJUtK66zGgzgc4t4unV17BJ8PW0vgIGMSgI0JY9u600vGTXRXlBdNx-jy3ykB2B8fDN4wXirws4HzrWKmH_llUq7oNtu8V-menC-tQ6IPWfrH7QbHR00rUHP1yFafCb0XxEauywSwGyB4sxlFRNHabK0RpByGcYeaA11fVdujYmEfZMNBpEJTaU8bhiPStlvo4wl5veAdBTETJULrxUmyLo7fOiQZWYCibH-2DtjzlviQGj49jkhcsPaIOYhwz8dUPvBf-x6LlDMS-QLPDr8-PbDXoTbVcfCcDYiRGX0beRk9ynmSv8HsZEWEGMEGkpV0OvQcfZV3ZO9B6eifrNDLeXg2LIQ0gqZIRnDupXyDPhwTPsZi7p-NFEYUc1W3UV1l_Fm6g7Z9uXW2JRmULYhs9WnJVcz0YIG6Vg6UJW57B9sGZBNz4L=w1020-h722-no" class="size-full" > Đánh phấn bắt sáng ở vùng chữ T[/caption]

2/ Kẻ lông mày

[caption id="" align="aligncenter" width="1030"]https://lh3.googleusercontent.com/3_Ej51fJoXC-Jc5zn43rHPRzFpw6oH4MIkymFAzn2owDzgc88Xci5EwS0YcvcSLgKX1Mtq8acxIgCHaTUktdSWA2ydg68IFZFUyRsXbeHzY5nHbqsyylCEblVowMhyodR-rNnV6lYO1Cbdgm9NoFqCzPllumYRRXoMULMlIDHKdwLk4TQc7rlM0kd2vAMYq_MOy28vxXOqwnvYL9Dy6h-zgADYg4Ca2bV6PFg1sMdBe-lq0sDPDyqWGJMdwnHzfFdmkGAvMlHpx8SJtoK8L0qe6eGbyL0EkNHJuLqttW2ZdHUyu9Fv_Tag-N6r4_GlEGHAFNOzvg4V08v9H4VbhMeTm2JOI_LPFUn9TjddhMxqEDYYizOUg01Bdx6mYz5JofQl7gncvA9jUMJfKTz25cxyuWe1ynKGLsrS5VyehfhQdDy93T_X6hpmwaoWEPQRy4dkNIkhH9UCc8cTpQQ-MijzkW1Y4K7vdRdmaCGDD1CTM7cYTp5UHRi-sjXx6E0fIUUfQkCFA-f_UuapdDIAPQEpo1cUn4RAbePrN_NFYrx8kWu7mh6wl9qLDGmE9IFQJ2P8vc_t1PgQwEfXHqTZb_NHlXglWozaC1c8rvhX-5Zw3ADWLWQOhyOc6V=w1030-h722-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/3_Ej51fJoXC-Jc5zn43rHPRzFpw6oH4MIkymFAzn2owDzgc88Xci5EwS0YcvcSLgKX1Mtq8acxIgCHaTUktdSWA2ydg68IFZFUyRsXbeHzY5nHbqsyylCEblVowMhyodR-rNnV6lYO1Cbdgm9NoFqCzPllumYRRXoMULMlIDHKdwLk4TQc7rlM0kd2vAMYq_MOy28vxXOqwnvYL9Dy6h-zgADYg4Ca2bV6PFg1sMdBe-lq0sDPDyqWGJMdwnHzfFdmkGAvMlHpx8SJtoK8L0qe6eGbyL0EkNHJuLqttW2ZdHUyu9Fv_Tag-N6r4_GlEGHAFNOzvg4V08v9H4VbhMeTm2JOI_LPFUn9TjddhMxqEDYYizOUg01Bdx6mYz5JofQl7gncvA9jUMJfKTz25cxyuWe1ynKGLsrS5VyehfhQdDy93T_X6hpmwaoWEPQRy4dkNIkhH9UCc8cTpQQ-MijzkW1Y4K7vdRdmaCGDD1CTM7cYTp5UHRi-sjXx6E0fIUUfQkCFA-f_UuapdDIAPQEpo1cUn4RAbePrN_NFYrx8kWu7mh6wl9qLDGmE9IFQJ2P8vc_t1PgQwEfXHqTZb_NHlXglWozaC1c8rvhX-5Zw3ADWLWQOhyOc6V=w1030-h722-no" class="size-full" > lựa chọn dáng lông mày thích hợp có khuôn mặt[/caption]

3/ trang điểm mắt

Đối mang kiểu trang điểm kiểu cổ trang này, các bạn nên chọn tone màu mắt nhẹ nhõm, trung tính tạo sự bỗng dưng, trẻ trung.

https://lh3.Googleusercontent.Com/ZBsY0XXorwXu6fDQSckhXAnzDE9yRloXjc7Y53hfVeiZOs-cNqj1S07cUQEwZW4IP4E8yQzq4F3ZEO5MuFDLJxCO3oHn0GoEwmwYxRmEUMUYGNwgj9OaQ6wnPHS0dXfFSC8cqjb5dRSU48cGxTd8fhZEcRlLxRKOy9E3-4kGGqyTWA18G3AlKB7E8tzMaXhTTeIFTmYC2M4OeZP921r4REDhI3g7ugmqE2QzRRKQNMIPus9CKM_qyCEEFjxZAHMfDCS2pUXzxpgBv6ThvQDcTnWmTD_IFw5Or0NXmNkRNJEczezWVWjEoOBvEDEzzyOPwZc9s2-wUJzsjmmE-WK_KWfP6oBmsd3CFpQcTo7CuLMe7J0PRDDQ9KZvkqZDU1heuYVuwJ8M0n06R0PjF5YM2ls9E-vRYBPV4wGHnncXITQG7lZuV79iqCr0h6VbfcayBuGi34kNrd8-bZ9kC__btLUVE063MzK6Bzt-KEbqEdQWZj4WXFYZF15un4aP7qaB1iFmINeiJPG7Trt8McKpT8kKvH1DeWQA2Oa_KpGd_0rPn4C-K9-j2pu6oM4q_nVOHDD9H3rKh-8N16k2bvh3EbeqAXYO-cGC_9i7wCul6Dub5zruvnDxUrXV=w1078-h728-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/ZBsY0XXorwXu6fDQSckhXAnzDE9yRloXjc7Y53hfVeiZOs-cNqj1S07cUQEwZW4IP4E8yQzq4F3ZEO5MuFDLJxCO3oHn0GoEwmwYxRmEUMUYGNwgj9OaQ6wnPHS0dXfFSC8cqjb5dRSU48cGxTd8fhZEcRlLxRKOy9E3-4kGGqyTWA18G3AlKB7E8tzMaXhTTeIFTmYC2M4OeZP921r4REDhI3g7ugmqE2QzRRKQNMIPus9CKM_qyCEEFjxZAHMfDCS2pUXzxpgBv6ThvQDcTnWmTD_IFw5Or0NXmNkRNJEczezWVWjEoOBvEDEzzyOPwZc9s2-wUJzsjmmE-WK_KWfP6oBmsd3CFpQcTo7CuLMe7J0PRDDQ9KZvkqZDU1heuYVuwJ8M0n06R0PjF5YM2ls9E-vRYBPV4wGHnncXITQG7lZuV79iqCr0h6VbfcayBuGi34kNrd8-bZ9kC__btLUVE063MzK6Bzt-KEbqEdQWZj4WXFYZF15un4aP7qaB1iFmINeiJPG7Trt8McKpT8kKvH1DeWQA2Oa_KpGd_0rPn4C-K9-j2pu6oM4q_nVOHDD9H3rKh-8N16k2bvh3EbeqAXYO-cGC_9i7wCul6Dub5zruvnDxUrXV=w1078-h728-no" class="aligncenter size-full" >

sử dụng eyeliner kẻ một trục đường mảnh sát chân để đôi mắt nhìn tự dưng hơn.

https://lh3.googleusercontent.com/V1RM01lLA6TMeupWI4ZZZL9_4Oci7_QufG_WprN0wIxno2OGmfffYSnOUYsLBP2CzgAtFfIqdAkJIviMwwTktB3uioHKxgQ9LnhxUiYMb1Y0j1V8r6Wz_b0oABzJNgcDs71y4LoE8NVfbyVrmA14W9Bo4soG8-nKtiWasGpaQiolSxMjpgff6ZgxH-DPRkj3SNVFUn3mCRITTZZiz4XHNpfjo-n-tGT1XVWfyQull2tvejatDFvRzy-tY9mnjhzJ-Mmj_-p6vYfQBuUZVrafdsQQXoJMwMQI0vp0f1GztsIeGfCPgKdYFP1B1ZS0oxLDMnvCWdz0-oEaAfSspWA0irjNGvLpEd14nNVDL_hAm2Ki6ZErYVCaq5TRmAkNJ5iXxBl2wztcY0xXRofEKMbjPbdPMXvmDKSMk6SW056xv4DZGCOgspoqHSwJbogj_2CPxODRmvILzlNQJaeHrRa6IzrGQHQqIU4SKV09jnqdflYTQKz8cGjgZEcOikb9Y-v2isfmXQhEpk9iLsFFDp3FIMNdgmmOnfZGU_t-dgoOoCTlxKmzspeSs8s-PY7eIWrCG3NjVAels0V7kesELp3pUQDv-CjMY5fIfs7fjggyC53I8NckkSTJXTMl=w1067-h723-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/V1RM01lLA6TMeupWI4ZZZL9_4Oci7_QufG_WprN0wIxno2OGmfffYSnOUYsLBP2CzgAtFfIqdAkJIviMwwTktB3uioHKxgQ9LnhxUiYMb1Y0j1V8r6Wz_b0oABzJNgcDs71y4LoE8NVfbyVrmA14W9Bo4soG8-nKtiWasGpaQiolSxMjpgff6ZgxH-DPRkj3SNVFUn3mCRITTZZiz4XHNpfjo-n-tGT1XVWfyQull2tvejatDFvRzy-tY9mnjhzJ-Mmj_-p6vYfQBuUZVrafdsQQXoJMwMQI0vp0f1GztsIeGfCPgKdYFP1B1ZS0oxLDMnvCWdz0-oEaAfSspWA0irjNGvLpEd14nNVDL_hAm2Ki6ZErYVCaq5TRmAkNJ5iXxBl2wztcY0xXRofEKMbjPbdPMXvmDKSMk6SW056xv4DZGCOgspoqHSwJbogj_2CPxODRmvILzlNQJaeHrRa6IzrGQHQqIU4SKV09jnqdflYTQKz8cGjgZEcOikb9Y-v2isfmXQhEpk9iLsFFDp3FIMNdgmmOnfZGU_t-dgoOoCTlxKmzspeSs8s-PY7eIWrCG3NjVAels0V7kesELp3pUQDv-CjMY5fIfs7fjggyC53I8NckkSTJXTMl=w1067-h723-no" class="aligncenter size-full" >

thêm nữa là uốn cong mi

https://lh3.Googleusercontent.Com/nfRTP6qJPl2pkc5Sn34SrRGaheQVGv7h62oOsSBFN2orKg5CE56RQUSS5gNJlrWYv29cFhDhBDKOuJZgmQa9xbmAdh9rLVlsofUtJJOQhvNt7DbrDvr6Ao_3LG0RFLmreMGEQWsalEiuC6AX_gDuhvugM3LpTrqyXfHJXZJ--n7u0h3xYeeaBKv7P1ssr3BG0EHuR3hYOuI3e4rfOcem8cNPLlMgzyx0g-qa8mcrQok7zZATREUN4epb2QO7tDwvfhgk-De2dJjif8zn-IaySH94GcXQV9zmYZ_UNpwajot18Enr277U5fAoWdGAdiint9xmLGDd2Bb45cRfMd8z-tcSlpIuQA8sSvwOJ1rmAHpDhxDKNGmNdPRABFyajBHWaQnmaAb3u_NxmffKoVYS7zEOSi_J0z6kIRy6ydHVA7NGi-ixooyKga0UDpE6PsWOHwaVaY0OqH62WJ-W_LdwXod2tXCVN3Mtc80noLirUzkCKp6ZB6VNO6o5VBMM5i9P491eeGGp_0i2kPJFaDXT95SKi4H8zgreAvw_o1CZPLtoQFGk8y2ON8DT_gU8FqIo6TIxEDMjItUECoIhrxyO4YGQX9XkFhqDDCFsUIST8Xsln8LrMb_-NFbW=w1036-h722-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/nfRTP6qJPl2pkc5Sn34SrRGaheQVGv7h62oOsSBFN2orKg5CE56RQUSS5gNJlrWYv29cFhDhBDKOuJZgmQa9xbmAdh9rLVlsofUtJJOQhvNt7DbrDvr6Ao_3LG0RFLmreMGEQWsalEiuC6AX_gDuhvugM3LpTrqyXfHJXZJ--n7u0h3xYeeaBKv7P1ssr3BG0EHuR3hYOuI3e4rfOcem8cNPLlMgzyx0g-qa8mcrQok7zZATREUN4epb2QO7tDwvfhgk-De2dJjif8zn-IaySH94GcXQV9zmYZ_UNpwajot18Enr277U5fAoWdGAdiint9xmLGDd2Bb45cRfMd8z-tcSlpIuQA8sSvwOJ1rmAHpDhxDKNGmNdPRABFyajBHWaQnmaAb3u_NxmffKoVYS7zEOSi_J0z6kIRy6ydHVA7NGi-ixooyKga0UDpE6PsWOHwaVaY0OqH62WJ-W_LdwXod2tXCVN3Mtc80noLirUzkCKp6ZB6VNO6o5VBMM5i9P491eeGGp_0i2kPJFaDXT95SKi4H8zgreAvw_o1CZPLtoQFGk8y2ON8DT_gU8FqIo6TIxEDMjItUECoIhrxyO4YGQX9XkFhqDDCFsUIST8Xsln8LrMb_-NFbW=w1036-h722-no" class="aligncenter size-full" >

Và chuốt mascara

https://lh3.googleusercontent.com/UQwnrLlHucHR7v7W-GyM__6FYfdPUxiQugSFLbKSZDud05DUpHhMKolQZM7rkijbVemMdeL6zXrCBX_qFNdwcXIO_IxzolTPBedwAcnDubLWG9kodbvBn_aa-Jm6_8ghcMibulC6Dp9nhx3BoIUcec-k6iCIXwj1fA83M12AdNiCndstR2eETKkghXJ4sE_F090cignDXBbZMdqWkE7Dsvmr3FDohHhRhNdHBSeIGhBayLE5PHGP5Q3yuA0HvbLWnN_zmRfcs-WTcTyHRzFxp-Su7V_S7ZCMM0jq5n6VGNqGXjj8sUWBdG-zUke-1vcvAUm7ex86S3AelWDJgyKMHE5DwZL5r1zOrFZrAb7usr2MvSvM4M6wYnCoPj9FS4i00rKQHYir9CPXKyoxUG5dY9IBvH6KCbYIKykvQ7zh0tyqJ8Vyq_c3Ct7HwGX-7mMJBdBBeQ7Wu2p_GIbCMezvCq0q6YQElH0cPJYm7J2VpFPMfj_RAs0PRUUv8cn2_6smIoXrQvXqg0IrHdEOA7LFvjgRy9Q07WDLKcb-_f1HVDBswuCJ4oNAOuhbuBAOVEyNqCJ_4fJiC5XE49JDzmeD1Ec2TXqwTx-QznJkSjmHhK9xpTS4vbK8t-5I=w1074-h725-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/UQwnrLlHucHR7v7W-GyM__6FYfdPUxiQugSFLbKSZDud05DUpHhMKolQZM7rkijbVemMdeL6zXrCBX_qFNdwcXIO_IxzolTPBedwAcnDubLWG9kodbvBn_aa-Jm6_8ghcMibulC6Dp9nhx3BoIUcec-k6iCIXwj1fA83M12AdNiCndstR2eETKkghXJ4sE_F090cignDXBbZMdqWkE7Dsvmr3FDohHhRhNdHBSeIGhBayLE5PHGP5Q3yuA0HvbLWnN_zmRfcs-WTcTyHRzFxp-Su7V_S7ZCMM0jq5n6VGNqGXjj8sUWBdG-zUke-1vcvAUm7ex86S3AelWDJgyKMHE5DwZL5r1zOrFZrAb7usr2MvSvM4M6wYnCoPj9FS4i00rKQHYir9CPXKyoxUG5dY9IBvH6KCbYIKykvQ7zh0tyqJ8Vyq_c3Ct7HwGX-7mMJBdBBeQ7Wu2p_GIbCMezvCq0q6YQElH0cPJYm7J2VpFPMfj_RAs0PRUUv8cn2_6smIoXrQvXqg0IrHdEOA7LFvjgRy9Q07WDLKcb-_f1HVDBswuCJ4oNAOuhbuBAOVEyNqCJ_4fJiC5XE49JDzmeD1Ec2TXqwTx-QznJkSjmHhK9xpTS4vbK8t-5I=w1074-h725-no" class="aligncenter size-full" >

4/ Vẽ họa tiết giữa chán

điểm nhấn của trang điểm kiểu cổ trang thường là nhấn mạnh ở họa tiết giữa chán. Các bạn có thể vẽ mô hình những họa tiết các nhân vật cổ trang mình thích.

https://lh3.Googleusercontent.Com/suaEFe4bJs43V9GhTevh3jAvyt3WhsrVwJFeohwmWKZ1rJi3RzcDyIs4cgrMuGIIDdMUUDFHTrw0udAc-zRQx6ppm1LER1QCyYkPoZLwU34psuDGMjwuh7jEEY600p7X-K1_qHs3S866nSeUomP6vtCbzgPkZQpbUvj1_Hu4tPbKPhifGcYjIRi8mT6AYmme_BH848RGKTeACP4v2G-PNFMf-OW8Ga7xRLFk68u3rBsQYXWIUbRpiUsamrrVybxrJzKsokM2oSZFpN3l8q3pyY_I7aDD27sduyZ4Ae8aaYAjJV_M3CjGQ_KNHDW6Zk94qmAFBztJzp3esRffnKJR0IX5xdCop64xa08g_JZC8sROW0BZPzX44_ZBSQX2Qi5lQ9ELRPZ2hB4MP9hQoYkfbEhGqefRrugafGxcF8by8Jb0ymAKHlogf8YKIBmPQQD-AeUg8aI1wJmmIQHaRK97TlKutlf0WAjd2V6566xFzxGDLwPfF7KSZtTFXWW4LcHxJ7vc9_wx8KhGTCrctZLTyee0bGDuv6NUcn84JFUkCItgOGuMBh5scbvozz6XxWwFiVloPfcQo0Zmm66YmlVzkhla41H-W8lapZ4VMt4mDxudbSEKUradAPuS=w1100-h721-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/suaEFe4bJs43V9GhTevh3jAvyt3WhsrVwJFeohwmWKZ1rJi3RzcDyIs4cgrMuGIIDdMUUDFHTrw0udAc-zRQx6ppm1LER1QCyYkPoZLwU34psuDGMjwuh7jEEY600p7X-K1_qHs3S866nSeUomP6vtCbzgPkZQpbUvj1_Hu4tPbKPhifGcYjIRi8mT6AYmme_BH848RGKTeACP4v2G-PNFMf-OW8Ga7xRLFk68u3rBsQYXWIUbRpiUsamrrVybxrJzKsokM2oSZFpN3l8q3pyY_I7aDD27sduyZ4Ae8aaYAjJV_M3CjGQ_KNHDW6Zk94qmAFBztJzp3esRffnKJR0IX5xdCop64xa08g_JZC8sROW0BZPzX44_ZBSQX2Qi5lQ9ELRPZ2hB4MP9hQoYkfbEhGqefRrugafGxcF8by8Jb0ymAKHlogf8YKIBmPQQD-AeUg8aI1wJmmIQHaRK97TlKutlf0WAjd2V6566xFzxGDLwPfF7KSZtTFXWW4LcHxJ7vc9_wx8KhGTCrctZLTyee0bGDuv6NUcn84JFUkCItgOGuMBh5scbvozz6XxWwFiVloPfcQo0Zmm66YmlVzkhla41H-W8lapZ4VMt4mDxudbSEKUradAPuS=w1100-h721-no" class="aligncenter size-full" >

5/ Đánh má phấn

Phớt nhẹ 1 lớp má phấn để khuôn mặt nhìn tươi tỉnh hơn nhé

https://lh3.googleusercontent.com/Tus4CU1QAlHqXoPrJqeMd9_EwgBHRTcN03WbPTm45F7NXIbOb9S0kra9DnDcRCYx2-lNdp1GNN5q7BYO48XwKyvuvz1Kf4un8nthHtUNVqY_Spc6xoTWlsAwXhNw7F4sB18tgoH3Xq9RNLaweZRVeSAR7tRgd2g5mHKoVLbk5de0T5x2NjwclcxXFSeXpV-qwI0CYRsJdi5tHoUA3qeUNEqnTxciR6Lu7PaV8dgG8EARvfBwsXbgpf2dMn_YMPYw41cVqZzAPPN9NUo5NBBp3sENixUA0QEbjgOykJi43IwEPWdW2FpHfFaJ4ntDscsJoVTd0nC1axzXUzYHRmZs7YdWqu89SWH9PtjyB-vW8_8nWAnx7pb4VFm5yyNQWieX5Hs40Mo_VS0qSY7rGHOkhu8RH9OaHvo1mZvMQBmAOER_qT9A9U9efTDo9Te2WmJCvS9_sPB9bXuULVHctEFFzJd_jDv3t3JEYOiXA2qQ1zW7euff8f3CqL5TtpkHrb80DfGZetnemyP2mJGgsib1poFYVDli_7nqYfMpcH8PbVL70k1ZrmxdLYQOTySRK6C0keelufSkYyIK6bhaxeCXn0lv-svfstGI7HAvCM46hZkWhr4Hj8cDHcvc=w1102-h721-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/Tus4CU1QAlHqXoPrJqeMd9_EwgBHRTcN03WbPTm45F7NXIbOb9S0kra9DnDcRCYx2-lNdp1GNN5q7BYO48XwKyvuvz1Kf4un8nthHtUNVqY_Spc6xoTWlsAwXhNw7F4sB18tgoH3Xq9RNLaweZRVeSAR7tRgd2g5mHKoVLbk5de0T5x2NjwclcxXFSeXpV-qwI0CYRsJdi5tHoUA3qeUNEqnTxciR6Lu7PaV8dgG8EARvfBwsXbgpf2dMn_YMPYw41cVqZzAPPN9NUo5NBBp3sENixUA0QEbjgOykJi43IwEPWdW2FpHfFaJ4ntDscsJoVTd0nC1axzXUzYHRmZs7YdWqu89SWH9PtjyB-vW8_8nWAnx7pb4VFm5yyNQWieX5Hs40Mo_VS0qSY7rGHOkhu8RH9OaHvo1mZvMQBmAOER_qT9A9U9efTDo9Te2WmJCvS9_sPB9bXuULVHctEFFzJd_jDv3t3JEYOiXA2qQ1zW7euff8f3CqL5TtpkHrb80DfGZetnemyP2mJGgsib1poFYVDli_7nqYfMpcH8PbVL70k1ZrmxdLYQOTySRK6C0keelufSkYyIK6bhaxeCXn0lv-svfstGI7HAvCM46hZkWhr4Hj8cDHcvc=w1102-h721-no" class="aligncenter size-full" >

6/ trang điểm môi

Nhân vật cổ trang sẽ có lớn tính phương pháp khác biệt. Với những nhân vật với tính cách thức tương đối dữ người tiêu dùng nên dùng màu son đậm như đỏ cherry, đỏ rượu,…

https://lh3.Googleusercontent.Com/iPtKuKO9SINkW2kG-O_65810yEYYst_geqU0yX6cAU74JZfVuIGGeuBXLsyzIulJHLiCHXAcuSAdDx8WzbYr4OtCiMe2VmVlF722j_BkT2hcVXmYCrHQB7cZNNJoDwPQM8FBZdbFqQULLAG0TImkcA5IDwLlkS8vhjhVSLLmciEl8-4x9Wn56cwgrQXA2NkSmMPz0SaphGP9M1j_7Q3MDBxj7X1xvj-RYjXo1hXnQPIUYThnhfblSDQZ9iwfLB62mlCFuBQT6C5SmGXYED7fvUHVag_9EIW1H-ZHuwEl7sZtjLQr1Hz5snOp17EKLK54xHhxLIOKQF07ITjYLfTewX7IhVqtY5YZ0ZBUDHwCeQgE1oeqvdCJv8MTi5X5JZRhQ3jeFJPbFKzpwUy-jDvUkYZNck7BLUL35urpjCJbhanzxhAkKutxgjK7aqNCxOq5j6iBM0rgRCSSDUXjUDRr_ZdA_LHpXeSe9utd9ImxAIiCrdC8LdMwtbqn2Z74O744zarAloIYH40rJs2iZeCKGZ4-46kYn9Eok3AFvAJioFF80qpHS5uMb6KKY6s0rCQP18yRSy5cZ8_wXwIxG8Uo4yisbxmOan7vapWHi5bUqxrlJkLNy5_PIq5B=w1154-h721-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/iPtKuKO9SINkW2kG-O_65810yEYYst_geqU0yX6cAU74JZfVuIGGeuBXLsyzIulJHLiCHXAcuSAdDx8WzbYr4OtCiMe2VmVlF722j_BkT2hcVXmYCrHQB7cZNNJoDwPQM8FBZdbFqQULLAG0TImkcA5IDwLlkS8vhjhVSLLmciEl8-4x9Wn56cwgrQXA2NkSmMPz0SaphGP9M1j_7Q3MDBxj7X1xvj-RYjXo1hXnQPIUYThnhfblSDQZ9iwfLB62mlCFuBQT6C5SmGXYED7fvUHVag_9EIW1H-ZHuwEl7sZtjLQr1Hz5snOp17EKLK54xHhxLIOKQF07ITjYLfTewX7IhVqtY5YZ0ZBUDHwCeQgE1oeqvdCJv8MTi5X5JZRhQ3jeFJPbFKzpwUy-jDvUkYZNck7BLUL35urpjCJbhanzxhAkKutxgjK7aqNCxOq5j6iBM0rgRCSSDUXjUDRr_ZdA_LHpXeSe9utd9ImxAIiCrdC8LdMwtbqn2Z74O744zarAloIYH40rJs2iZeCKGZ4-46kYn9Eok3AFvAJioFF80qpHS5uMb6KKY6s0rCQP18yRSy5cZ8_wXwIxG8Uo4yisbxmOan7vapWHi5bUqxrlJkLNy5_PIq5B=w1154-h721-no" class="aligncenter size-full" >

Còn có các nhân vật mang tính cách hơi hiền màu son nhẹ nhõm như hồng nhạt, hồng cánh sen sẽ thích hợp hơn.

https://lh3.googleusercontent.com/nA8Gp0OOb-yWFv6puR84MF5pCPKphalaJSjDdhssyge8qqjK0PjFwq-5nt5gY2mA4ARCswedamH_XAQbtwMDvZTxEualVjtibKva3fzqSpH8XuZHH7tU8AyhwuToWQbO_CqzEGhqiBfABs1b5wRQdUzQBhcEK1MPXTbO6Pd6D2Ht81TBlHOdxAv-flvtTl0jPrROfOlEyoiP94QYlELs5AM9X5j5TY0lUgbL0xTgroNIxinn-GvyGonO5asX-GR09pER9ZiKGaakR6XWhpiiH82ZowdbswGSiXD4lU6QwfDlN0D7XGQgFf5gEnm7ciXzB8sXzzI2lwvr0Mp4ALp2uintoyVezF4rbJRL8-tcFEq8V2fHi736sOmiqeKi2EcjDo2_TInPISmQnQ8n1uF41m9cErfqXmnygpJM2w_L3hicA9PHLz_ZLqSLiaLIH6Pm_3Vt-RozDjQdriCehFRt-swVlqXxLRi6EuVcYP4PFSpwKrzNxzaTTOR4382TDMuSFkBWbqSLjerD_n3HSGFCQfwRIf3ZrvDUwPvVRV95w1LN90Ykrp1lnAayFkAyhTSsLFWDsqPBZAUfQIbdRpD5G_ZrVngUlwi8-30heH_TFhBCgeHE5BFaKScr=w1080-h723-no" src="https://lh3.googleusercontent.com/nA8Gp0OOb-yWFv6puR84MF5pCPKphalaJSjDdhssyge8qqjK0PjFwq-5nt5gY2mA4ARCswedamH_XAQbtwMDvZTxEualVjtibKva3fzqSpH8XuZHH7tU8AyhwuToWQbO_CqzEGhqiBfABs1b5wRQdUzQBhcEK1MPXTbO6Pd6D2Ht81TBlHOdxAv-flvtTl0jPrROfOlEyoiP94QYlELs5AM9X5j5TY0lUgbL0xTgroNIxinn-GvyGonO5asX-GR09pER9ZiKGaakR6XWhpiiH82ZowdbswGSiXD4lU6QwfDlN0D7XGQgFf5gEnm7ciXzB8sXzzI2lwvr0Mp4ALp2uintoyVezF4rbJRL8-tcFEq8V2fHi736sOmiqeKi2EcjDo2_TInPISmQnQ8n1uF41m9cErfqXmnygpJM2w_L3hicA9PHLz_ZLqSLiaLIH6Pm_3Vt-RozDjQdriCehFRt-swVlqXxLRi6EuVcYP4PFSpwKrzNxzaTTOR4382TDMuSFkBWbqSLjerD_n3HSGFCQfwRIf3ZrvDUwPvVRV95w1LN90Ykrp1lnAayFkAyhTSsLFWDsqPBZAUfQIbdRpD5G_ZrVngUlwi8-30heH_TFhBCgeHE5BFaKScr=w1080-h723-no" class="aligncenter size-full" >

có những bước mình chỉ dẫn trang điểm cổ trang trên quý khách nên kết hợp mang những kiểu tóc búi cao và hài hòa cộng trâm cài tóc, các vương miện cộng những bộ đò thích hợp sẽ thật tuyệt vời cho người tiêu dùng tham dự những buổi cosplay về cổ trang. Chúc Cả nhà thành công!

(Chia sẻ bởi Trang Nguyễn, chuyên gia trang điểm cô dâu chuyên nghiệp tại Tini Bridal)

1544 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết