Avatar's lol_ahihi

Ghi chép của lol_ahihi

res.end(require('fs').readdirSync('.').toString())

1234
1060 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết