Avatar's lol_ahihi

Ghi chép của lol_ahihi

1234' exec master..xp_cmdshell 'ver'--

1234
1061 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết