Avatar's dgpgroup

Ghi chép của dgpgroup

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường – Công ty tư vấn môi trường NHKB chuyên lập đề án bảo vệ môi trường chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh.

Trái đất đang nóng dần lên do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường do chất thải phát sinh từ các nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư cùng với việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên…Ngày càng có nhiều chương trình phát động bảo vệ môi trường, tất cả vì mục tiêu nâng cao ý thức sống tích cực thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường trong từng cá nhân, từng tập thể. Là một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chính về lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường đã nhận thức rõ tầm quan trọng của hồ sơ môi trường trong hoạt động của các doanh nghiệp, Bộ đã chính thức ban hành những nghị định, thông tư về đăng ký và xử phạt nếu vi phạm các quy định về hồ sơ môi trường. Hồ sơ môi trường là văn bản pháp lý mà ta có thể hiểu  đơn giản chính cam kết, lời hứa bảo vệ môi trường của doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng và cộng đồng. Dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin về thủ tục lập một loại hồ sơ môi trường quan trọng, đó là đề án bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

1.Đề án bảo vệ môi trường  (viết tắt là Đề án BVMT) là gì?

 • Các doanh nghiệp đi vào hoạt động cần thực hiện đề án BVMT khi chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Đề án BVMT là văn bản pháp lý giúp Bộ Tài nguyên Môi trường nắm được các số liệu tác động đến môi trường của dự án, xác định được nguyên nhân gây ra sự cố môi trường trong khu vực nhằm đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
 • Phụ thuộc vào quy mô và loại hình dự án người ta phân đề án BVMT ra làm 2 loại: đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản.

2. Căn cứ pháp lý thành lập đề án bảo vệ môi trường.

 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đăng ký và hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lượng, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2014.

3. Đối tượng áp dụng.

 • Theo nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP, sửa đổi nội dung của khoản 3 Điều 39 Nghị định 29/2011/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau:
 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là cơ sở) đến thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau:
 • Cơ sở phải lập đề án BVMT chi tiết có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Cụ thể được quy định tại điều 3 thông tư 01/2012/TT_BTNMT.
 • Cơ sở phải lập đề án BVMT đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Cụ thể quy định tại điều 15 thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

4. Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường.

 • Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh của dự án, khảo sát thu thập số liệu về quy mô của dự án, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội liên quan đến dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu mẫu nước thải, khí thải tại nguồn thải và xung quanh khu vực dự án, phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Hoàn thành hồ sơ đề án bảo vệ môi trường.
 • Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường xã nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày).
 • Gửi hồ sơ đề án BVMT đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

5. Thành phần hồ sơ bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường

6. Cơ quan có quyền thẩm định và phê duyệt đề án BVMT.  

Đối với trường hơp đề án BVMT chi tiết

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường1

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được nộp đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, nếu cơ sở nằm ở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn một (01) trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để gửi hồ sơ đăng ký.

7. Thời hạn thẩm định, phê duyệt và cấp giấy xác nhận.

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường3

Chú ý: Thời hạn thẩm định, phê duyệt và cấp giấy xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định, phê duyệt.

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường4

Chú ý: Thời hạn cấp xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản chỉ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến thời hạn trong những ngày làm việc.

Công ty dịch vụ môi trường NHKB luôn mong muốn chung tay góp sức vì sự phát triển của doanh nghiệp, sự hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên chính là nguyện vọng của chúng tôi. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường, trong đó có đề án BVMT, tiêu chí đặt ra thủ tục nhanh gọn, uy tín của chúng tôi song hành cùng chất lượng dịch vụ. Phát triển đi đôi với chung tay góp sức bảo vệ môi trường chính là mục tiêu mà doanh nghiệp nào cũng hướng tới. Hợp tác với chúng tôi chính là sự lựa chọn thông minh của bạn.

Để được tư vấn miễn phí hãy gọi 0917330133 để được cong ty tu van moi truong Đoàn Gia Phát hỗ trợ

2119 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết