Avatar's dgpgroup

Ghi chép của dgpgroup

Lập đề án bảo vệ môi trường trên toàn quốc

Đề án bảo vệ môi trường-Công ty dịch vụ tư vấn môi trường NHKB chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường với thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp. 0938 752 876.

Sau một năm ngưng phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, tháng 5/2014 Chính phủ đã ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Theo Nghị định này, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến thời điểm ngày 05/06/2011 đã đi vào hoạt động nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật, trước ngày 31/12/2014 phải lập đề án bảo vệ môi trường gửi lên cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Nghị định 35/2014/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/06/2014.

de-an-bao-ve-moi-truong

Để giúp cho các doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rỏ Pháp luật về bảo vệ môi trường và chưa lập đề án bảo vệ môi trường nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, công ty môi trường Đoàn Gia Phátchuyên tư vấn và lập đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, … với thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp. Sau đây, công ty môi trường xin tóm tắt một số điều về lập đề án bảo vệ môi trường như sau:

Đối tượng thực hiện đề án bảo vệ môi trường:

Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Có 2 loại đề án đó là đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Căn cứ luật quy định luật đề án bảo vệ môi trường:

Luật bảo vệ môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP  ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Đơn vị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường:

Sở tài nguyên môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Phòng tài nguyên môi trường quận, huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối tượng có quy mô, công suất lập cam kết bảo vệ môi trường- cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Để biết thêm thủ tục đăng ký phê duyệt đề án bảo vệ môi trường vui lòng liên hệ:

Để được tư vấn miễn phí hãy liên hệ 0917330133 để được cong ty tu van moi truong Đoàn Gia Phát hỗ trợ

2119 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết