Avatar's vienthieu1

Ghi chép của vienthieu1

Nhung dieu can luu y khi ban di le dau nam


Đầu năm mới những gia đình thường đều dành thời gian đi chùa để cầu may mắn cho 1 năm, vậy những câu niệm cần phải biết lúc đi chùa ngày Tết để luôn may mắn, bình an cả năm, mọi người hãy theo dõi nhé.

Xem tu vi dưới Đây là các câu niệm cần phải biết khi đi chùa ngày Tết để luôn may mắn, bình an cả năm.

Theo phong tục cổ truyền, trong những ngày rằm, mồng một, ngày lễ Phật giáo, Tết nguyên đán, hoặc các ngày gia đình với việc hệ trọng, người Việt thường tới chùa lễ Phật, thực bụng cầu khấn hồng ân chư Phật, chư đại người tình Tát, Hiền Thánh nâng cao gia hộ cho bản thân và gia đình mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hoà thuận, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. Dưới Đây là 1 số bài văn khấn đi chùa và bí quyết tậu lễ cúng đúng phương pháp mà bạn nên biết.

Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

na mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn fake, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

bữa nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

cộng cả gia đình thân đến cửa chùa …………………………….. trước điện Đức Ông, thật tình kính lễ, (nếu có đang lễ phẩm thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn nhái từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng những Thánh Chúng trong cảnh chùa đấy.

thiển nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, phổ biến sự lỗi lầm, bữa nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ chở che cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ách, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng khá, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc thực tâm, cúi xin khá hộ trì hộ trì.

nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

những câu niệm cần phải biết khi đi chùa ngày Tết để luôn may mắn, bình an cả năm

Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

na mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn kém chất lượng.

bữa nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

Chúng con tâm thành tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót hộ trì cho con khá mọi sự phải chăng lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, hưng thịnh vượng.

Cúi mong Ngài xét soi chân tình, độ trì cho gia đình chúng con phải chăng sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, tăng Bảo)

nam vô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

đồ đệ con tâm thành kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị người tình Tát, chư Hiền Thánh tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

bữa nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………………………………………………………………….

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………

thật tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc tây thiên.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh giác Quán Thế Âm nhân tình Tát.

-Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên người tình Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù trợ hộ trì cho con, nguyện tốt ……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tình thật (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con phải chăng tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tán, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang phồn thịnh vượng.

Xem thêm chon tuoi xong nha 2017 ở Đó. Chúng con người phàm trần tục lỗi lầm còn đa dạng. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự được lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được hộ trì phù hộ.

nam vô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

1831 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết