Avatar's namvietluat

Ghi chép của namvietluat

Dịch vụ tư vấn các quy định về tăng giảm vốn điều lệ

Dịch vụ tư vấn các quy định về tăng giảm vốn điều lệ  –  Luật pháp Việt Nam không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên với các công ty có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp mình thì chúng tôi Nam Việt Luật xin lưu ý cho quý doanh nghiệp một số quy định sau đây để hiểu rõ hơn về thời hạn góp vốn của các cổ đông, thành viên cũng như quy định về thay đổi vốn điều lệ cho mỗi loại hình doanh nghiệp.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 đã được quy định sau đây:

http://thaydoigiayphepkinhdoanh.com/wp-content/uploads/2017/01/Tang-giam-von-dieu-le-cong-c036f-300x240.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;">

Tại Điều 68 Luật doanh nghiệp quy định về thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp như sau:

Tăng vốn góp của các thành viên;

1) Doanh nghiệp tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Nếu Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm sẽ được phân chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty trước đây. Thành viên có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn bản thân cho thành viên khác theo quy định tại Điều 53 của bộ Luật này. Thành viên nào phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không cần góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn mà thành viên đó góp thêm sẽ được chia cho các thành viên khác theo một tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu trong hội đồng không còn thỏa thuận khác.

2) Doanh nghiệp có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Thực hiện hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ theo vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu đã có hoạt động kinh doanh liên tục hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký công ty và bảo đảm rằng doanh nghiệp đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các thành viên;

b) Doanh nghiệp mua lại phần vốn góp của mỗi thành viên theo quy định tại Điều 52 của bộ Luật này;

Đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, bắt buộc phải kèm theo thông báo nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Còn trường hợp giảm vốn điều lệ,doanh nghiệp cũng bắt buộc phải có kèm theo thông báo nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên cùng báo cáo tài chính gần nhất. Các Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày nhận được thông báo.

Quy trình làm hồ sơ tăng giảm vốn góp công ty bao gồm:

1)Phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc phát hành cổ phần chào bán cho việc tăng vốn điều lệ, trong đó phải nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và bàn giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi đã kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

2) Bắt buộc phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp sau khi đã kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của doanh nghiệp.

3)Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ thì phải cam kết bảo đảm rằng công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã giảm vốn, kèm theo đó sẽ là Thông báo báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ của công ty.

Thời gian góp vốn, tăng/giảm vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp cũng có rất nhiều điểm phức tạp và chưa thống nhất, không thể nêu ra đầy đủ tất cả các trường hợp và giải thích các thuật ngữ tại đây. Do vậy nếu doanh nghiệp bạn cần làm thủ tục tăng hay giảm vốn điều lệ hãy liên hệ với công ty luật chúng tôi Nam Việt Luật sẽ tư vấn cặn kẽ về tất cả các vấn đề này và giúp công ty bạn chọn được con đường tốt nhất.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn giảm giá cho các dịch vụ khác tiếp theo như: thủ tục thành lập văn phòng đại diện  —  thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT

Địa chỉ: 43/58A Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TPHCM
Tel: (84-8) 38.111.020 Fax: 08 3866.7418
Mobile: 0128.2222229
Email: lienhe@namvietluat.com.vn
Website: thanhlapdoanhnghiepvn.vn

1423 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết