Avatar's namvietluat

Ghi chép của namvietluat

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi cổ đông công ty TNHH Nam Việt Luật

Quý doanh nghiệp đang thắc mắc về các bước thực hiện Hồ sơ thủ tục thay đổi cổ đông công ty TNHH như thế nào?  Ra sao?  Nhưng doanh nghiệp đã và đang có hiểu đúng định nghĩa về công ty cổ phần hay không? Theo khái niệm chung  “Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của một công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần đó được gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc một tổ chức nào đó.”  Còn nếu là Công ty TNHH thì chỉ cần thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, và nếu là công ty hợp danh của các thành viên hợp danh trong công ty.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi cổ đông công ty TNHH Nam Việt Luật .

Khi công ty là một doanh nghiệp TNHH có nhu cầu cần thay đổi số vốn góp của các thành viên trong công ty. Doanh nghiệp cần phải gửi Hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.

>>> Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

Tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi cổ đông công ty TNHH gồm có:

Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo sẽ gồm:

a) Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đã được quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp cho mỗi thành viên đối với công ty  TNHH  hai thành viên trở lên;

c) Tỷ lệ phần trăm của vốn góp cho mỗi thành viên trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh trường hợp là công ty hợp danh;

d) Vốn điều lệ đã được đăng ký và vốn điều lệ đã được thay đổi; thời gian và hình thức tăng giảm vốn của doanh nghiệp;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số CMND hay Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đã được quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú cùng chữ ký của người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền trường hợp là công ty hợp danh.

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp công ty cần kèm theo Thông báo như quy định tại Khoản 1 Điều này cần có Quyết định cùng bản sao hợp lệ biên bản họp do Hội đồng thành viên trường hợp là doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, hoặc Đại hội đồng cổ đông trường hợp là công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp trường hợp là công ty TNHH một thành viên cho việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp; văn bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phát hành cổ phần công khai chào bán để tăng vốn điều lệ của công ty, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi công ty kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần và kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bắt buộc có:

a) Các quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp do Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán làm tăng vốn điều lệ, trong đó nên nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và  bàn giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi công ty kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

b) Cần có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp do Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi doanh nghiệp kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Các quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nếu trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Tất cả thông báo cần có thêm báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại kỳ gần nhất với thời điểm đã quyết định giảm vốn điều lệ.

Kèm theo các mẫu giấy tờ trên bắt buộc có thêm Giấy tờ chứng thực đăng ký kinh doanh và chứng minh thư của người đại diện hoặc nếu là trường hợp bổ sung phải có chứng minh thư của người mới góp vốn.

Thời gian tiến hành thủ tục nộp và nhận kết quả thay đổi cổ phần tỷ lệ vốn góp do Nam Việt Luật thực hiện là 03 ngày làm việc

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng các chuyên viên tư vấn đã và đang thực hiện rất nhiều hồ sơ cho khách hàng doanh nghiệp. Nam Việt Luật giới thiệu với quý doanh nghiệp công ty dịch vụ thay đổi vốn góp công ty TNHH một cách chuyên nghiệp và uy tín nhất.

  • Tư vấn hoàn toàn miễn phí
  • Hiệu suất công việc cao
  • Chi phí thấp nhất cho doanh nhiệp
  • Dịch vụ hậu mãi ân cần chu đáo.

Xem thêm các dịch vụ khác: thủ tục thành lập văn phòng đại diện   —-    thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn hay sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh  vui lòng liên hệ:

Công ty CPTVPT  Nam Việt Luật

Hotline: 0128 222 222 9.

Email: lienhe@namvietluat.com.vn.

1431 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết