Avatar's namvietluat

Ghi chép của namvietluat

Thay đổi địa chỉ công ty in trên hóa đơn của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ công ty in trên hóa đơn của doanh nghiệp – Quý doanh nghiệp đang lo lắng nếu thay đổi địa chỉ công ty, hóa đơn đặt in trước đó có còn được sử dụng tiếp không? Nếu muốn sử dụng chỗ hóa đơn đã in theo địa chỉ mới của công ty thì phải tiến hành thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn đó như thế nào?

Trước tiên chúng tôi xin khẳng định với quý khách hàng là: Thay đổi địa chỉ trên hóa đơn vẫn được đóng dấu sử dụng tiếp.

Thay đổi địa chỉ công ty in trên hóa đơn của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

Theo Quy định về phát hành hoá đơn của các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh(Theo điều 9 thông tư 153/2010)

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi quý khách sử dụng hoá đơn vào việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hoá đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành, hoá đơn mẫu, tên và mã số thuế của công ty in hoá đơn, ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị công ty doanh nghiệp.

Các trường hợp cần lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty in trên hóa đơn của doanh nghiệp.

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục được sử dụng.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần  hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu nữa.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này của pháp luật quy định.

Riêng hoá đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hoá đơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thông báo phát hành mới nữa.

Thay đổi địa chỉ công ty in trên hóa đơn của doanh nghiệp

Theo quy định tạo hóa đơn đặt in (điều 8 thông tư 153/2010)

a. Hoá đơn đặt in phải được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải đảm bảo rằng khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

  • Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in phù hợp với doanh nghiệp của mình.
  • Tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đặt in hoá đơn cần phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hoá đơn của mình.
  • Đối với các số hoá đơn đã được đặt in nhưng chưa sử dụng hết mà có in sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vẫn còn có nhu cầu sử dụng tiếp hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tái sử dụng.

b. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in bao gồm:

  • Tổ chức kinh doanh; hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có mã số thuế được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động buôn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ khác.
  • Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cung cấp cho các đối tượng hướng dẫn doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 Thông tư này.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng gọi: Hotline: 0128 222 222 9 để được tư vấn miễn phí nhanh nhất.

Các dịch vụ liên quan : thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật   – —  thủ tục thay đổi thành viên góp vốn.

1442 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết