Avatar's namvietluat

Ghi chép của namvietluat

Hướng dẫn hồ sơ thay đổi Ngành Nghề kinh doanh

Công ty có thể thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp. Nếu Quý khách hàng không rành về thủ tục chuẩn bị thay đổi cũng như không co thời gian để chuẩn bị thì Nam Việt Luật chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý luật doanh nghiệp về thay đổi đăng ký kinh doanh với thời gian và chi phí tiết kiệm nhất cho Quý doanh nghiệp.

Nam Việt Luật hướng dẫn khách hàng về Thủ tục, Hồ sơ thay đổi Ngành Nghề Kinh Doanh doanh nghiệp.

Công ty muốn bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký với nội dung sau:

– Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Ngành, nghề kinh doanh mà công ty muốn thay đổi hoặc bổ sung;

– Thông tin đầy đủ và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo các văn bản:

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên( đối với Công ty TNHH), Chủ sở hữu công ty( đối với Công ty TNHH 1 thành viên), Đại hội đồng cổ đông(đối với Công ty Cổ phần), các thành viên hợp danh( đối với Công ty Hợp danh).

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề có yêu cầu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

– Giấy ủy quyền của doanh nghiệp;

– Giấy giới thiệu của công ty;

– Tài liệu khác có liên quan đến quyết định thay đổi bổ sung.

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời gian giải quyết: 03 ngày  từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>> Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty nhanh nhất trọn gói

Công việc Nam Việt Luật thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Đăng ký kinh doanh

– Tư vấn trước khi thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp:

+ Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp;

+ Tư vấn lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

+ Tư vấn các quy định của pháp luật đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật;

+ Tư vấn về điều kiện cần đáp ứng để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

– Đại diện khách hàng tiến hành các việc sau:

+ Kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ mà doanh nghiệp cung cáp;

+ Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã thay đổi;

+ Hướng dẫn Quý doanh nghiệp làm việc với các Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Nhấc điện thoại và gọi ngay tới đường dây nóng  của công ty chúng tôi 0909.608.102 khi bạn có nhu cầu .

1444 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết