Avatar's Huongque933

Ghi chép của Huongque933

Những yếu tố quan trọng làm tăng chất lượng trong quảng cáo Google Adwords

Điểm chất lượng trong adwords được google tính dựa trên việc xem xét các điều hệ trọng đến tài khoản lăng xê của bạn. thiết kế website bất động sản online luôn muốn hiển thị những lăng xê có liên can nhiều nhất đến nội dung mà người dùng chừng. Điểm chất lượng trong google adwords có thể coi là sự bằng lòng của người dùng khi tầm được đúng thông tin liên can.Google đồng thời nhận được phản hồi tích cực cả ở người tìm kiếm và ở cả các nhà lăng xê

Google Adwords tính điểm chất lượng dựa vào 3 nhân tố sau:

- CTR (Click through rate) CTR (Click through rate)
- mức độ liên quan (Relevancy)
- Chất lượng của Landing page
1.CTR (Click through rate) CTR (Click through rate):

Đây là yếu tố quan yếu nhất trong tính tình Điểm chất lượng. Bằng việc để người dùng tự đánh giá quảng cáo chuẩn y số lượng click, Google nghiễm nhiên có được hàng triệu người trợ giúp để quyết định quảng cáo nào thích hợp nhất với một truy nã kiêng kị (Search queries). Nhà quảng cáo cần nhiều click để cải thiện điểm chất lượng, vì thế họ thường bắt đầu một chiến dịch Adwords bằng việc tăng giá thầu (max bids) để đảm bảo có một vị trí tốt trước rất nhiều đối thủ của mình (thiết kế website bất động sản An Giang). Khi thu được nhiều click song song Điểm chất lượng tăng lên, họ có thể giảm giá thầu xuống trong khi vẫn có một vị trí lăng xê tốt.

2.mức độ liên tưởng (Relevancy)

nguyên tố quan yếu thứ 2 là chừng độ liên tưởng của từ khóa, câu lăng xê (adtext) và landing pages. Họ tính nết chừng độ liên quan bằng cách phân tách tiếng nói và ngữ nghĩa của mẫu lăng xê và landing pages, xác định chúng liên quan mật thiết với truy hỏi lóng như thế nào, sau đó cho xuất hiện các quảng cáo hạp với đích của người kiếm.

3.Chất lượng của Landing page

Một lăng xê chỉ có ích với người dùng giả dụ landing pages giúp họ tìm được các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà họ mong muốn. Một landing page có chất lượng tốt phải có các nội dung “chính chủ” và can dự tới truy hỏi kiêng kị, thời gian tải trang nhanh, tăng lượng truy cập cho website, dễ dàng truy cập, minh bạch về kinh doanh và việc họ sử dụng thông tin người dùng như thế nào.
1918 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết