Avatar's NhungHa

Ghi chép của NhungHa

Quy tắc nói ngày tháng trong tiếng Anh


Quy tắc nói ngày tháng

Ngày tháng trong tiếng Anh và các Mùa trong năm

Quy tắc nói ngày tháng


1.    Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó. 
Ex: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd

2.    Khi nói vào mùa nào, dùng giới từ IN đằng trước. 
Ex: It always snows in winter here. = Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông.

3.    Khi nói vào ngày nào trong tháng, phải dùng giới từ ON trước ngày. 
Ex: On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day. = Vào ngày 4 tháng 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ..

4.    Khi nói, vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng. 
Ex: In september, students go back to school after their summer vacation. = Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

5.    Khi nói, vào thứ mấy, phải dùng giới từ ON đằng trước thứ.
Ex: On Sunday, I stay at home. = Vào ngày chủ nhật. tôi ở nhà..

6.    Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau. 
Ex: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. = 15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu.

== English for you ==

2239 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết