Avatar's san_bk

Ghi chép của san_bk

Giáo trình học tiếng Hàn cơ bản

Nguồn http://tienghancoban.edu.vn/
Đoạn hội thoại học sinh nói truyện với cô giáo bằng tiếng Hàn
여러분을 알게 되어 기쁩니다


선생님: 안녕하세요? 여러분.
학생들: 안녕하세요? 선생님.
선생님: 내 이름은 최영입니다. 오늘부터 2급 반을 가르치게 되었어요. 학생들을 만나서 반갑습니다. 여러분, 자기 소개를 해 보세요. 그러면 이 학생부터 해 볼까요?
앙리: 안녕하세요? 저는 앙리라고 합니다. 일 년 동안 한국말과 역사를 공부하러 왔어요. 파리에서 한국어를 다섯 달 배웠지만 잘 못 해요. 여러분을 알게 되어 참 기쁩니다.


Bài dịch:
Cô giáo: Chào các em
Học sinh: Chào cô giáo
Cô giáo: Cô tên là Choi Yeong. Từ hôm nay, cô sẽ dạy lớp cấp 2. Cô rất vui khi được gặp các em. Mời các em giới thiệu về bản thân. Vậy thì, cô mời em này giới thiệu trước nhé!
Yang-ri: Chào các bạn. Tôi tên là Yang-ri. Tôi đến để học tiếng Hàn và lịch sử Hàn Quốc trong vòng 1 năm. Tôi đã học tiếng Hàn trong năm tháng tại Paris nhưng vẫn nói kém lắm.
Tôi rất vui khi được biết các bạn.

I- 문법 ngữ pháp


1.-게 되다 đã.., được…, trở nên…
Vd: 철수가 미국으로 가게 되었어요: Chulsoo đã đi Mĩ rồi
나는 이 학교에서 가르치게 되었습니다: tôi đã được dạy ở trường này(lúc trước thì dạy ở trường khác
존은 그 회사에서 일하게 될 거예요 John sẽ được làm ở công ty đó


2.N-을/를 소개하다 giới thiệu


선생님께서 학생을 소개하셨어요 thầy giáo đã tự giới thiệu với học sinh
월슨 씨는 나에게 친구를 소개했습니다Wilson đã giới thiệu bạn với tôi
동생을 소개하겠어요tôi sẽ giới thiệu em tôi


N 소개를 하다
우리 학교 소개를 하겠어요 Sẽ giới thiệu trường học của chúng ta
자기 소개를 해 보세요 Hãy giới thiệu bản thân


3.N-부터 bắt đầu từ..
월슨 씨부터 읽어 보세요. Wilson bắt đầu đọc thử xem
언제부터 한국어를 배웠어요? Đã bắt đầu học tiếng Hàn từ khi nào?
3월부터 배웠어요 đã học từ tháng 3


4.N-(이)라고 하다 tên là…
저는 김철수라고 합니다 tên tôi là Kim chuisoo
이 사람은 제 친구인데 판독이라고 해요 người này là bạn của tôi tên là Pandook
* 내 이름은 최영입니다 tên tôi là Choi young
Xem thêm các chủ đề liên quan Giáo trình học tiếng Hàn cơ bản

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL
Địa chỉ
Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: (84-4) 62 921 082 - (84-4) 0964 66 12 88

1911 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết