Avatar's erintk

Ghi chép của erintk

Viết nhanh 07.16.2016

Dạo này các mẹ các dì đang sồn sồn trên mạng vụ cô bé Huê hậu Kỳ Duyên bị bắt gặp hút thuốc. Chợt nghĩ, sinh ra làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ ở Việt Nam còn khổ hơn gấp trăm lần. Không phải tôi thương cho cô bé huê hậu, mà tôi thương cho các bà lên án cô bé ấy đấy. Chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, áp đặt tư tưởng nên mới nghĩ là làm huê hậu thì không được hút thuốc (rộng hơn thì là làm phụ nữ không được hút thuốc), là huê hậu thì đại diện cho phụ nữ toàn Việt Nam này. 


2785 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Jen0504 , cuong205a2 người nữa
CONGTM09
123nono
13 năm trước· Trả lời
Jen0504
123nono
13 năm trước · Trả lời
CONGTM09
123nono
13 năm trước · Trả lời
Jen0504
123nono
13 năm trước · Trả lời
CONGTM09
123nono
13 năm trước · Trả lời
Wasamala
123nono
13 năm trước · Trả lời
erintk
123nono
13 năm trước · Trả lời
meofi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Ngocxit0t
123nono
13 năm trước · Trả lời
erintk
123nono
13 năm trước · Trả lời
erintk
123nono
13 năm trước · Trả lời
Ngocxit0t
123nono
13 năm trước · Trả lời
Website liên kết