Avatar's san_bk

Ghi chép của san_bk

Đoạn hội thoại tiếng Hàn cơ bản

Nguồn trang http://tienghancoban.edu.vn/
1


회의는 몇 시에 시작할까요?    Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp lúc mấy giờ.     
2


월요일까지 알려 드리죠.    Tôi sẽ cho anh biết vào thứ hai.     
3


주말까지 이 일을 마치세요.    Hãy hoàn tất việc này vào cuối tuần.     
4


그는 일주일 내에 돌아옵니다    Ông ấy sẽ trở về trong vòng một tuần.     
5    며칠 후에 돌아와야 해요.    Anh nên trở lại trong vài ngày tới.     
6


판매 기간은 6월 30일까지 입니다.    Không được bán sau ngày 30 tháng 6.     
7


이 표는 10일간 유효합니다    Vé này có giá trị trong 10 ngày     
8


그 계약은 5년간 유효합니다    Hợp đồng được duy trì trong 5 năm.     
9


베트남에 얼마나 계셨습니까?    Anh ở Việt Nam được bao lâu rồi ?     
10


점심 시간은 얼마나 됩니까?    Nghỉ trưa được bao lâu ?     
11


하노이에서 다낭까지 얼마나 걸립니까?    Đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất bao lâu ?
 
12


회의는 얼마나 걸리나요?    Buổi họp kéo dài bao lâu ?     
13


직장까지는 얼마나 걸립니까?    Phải mất bao lâu để đi đến sở làm ?     
14


비행기로 몇 시간 걸립니까?    Chuyến bay đi mất mấy giờ ?     
15


그 식당은 몇 시에 문을 닫습니까?    Mấy giờ nhà hàng ấy đóng cửa ?     
16


몇 시에 체크인 하셨지요?    Mấy giờ thì anh làm thủ tục nhận phòng ?     
17


마지막 회는 몇 시에 상연이 끝납니까?    Mấy giờ buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc ?     
18


몇 시에 문을 닫습니까?    Anh đóng cửa lúc mấy giờ ?     
19


몇 시에 체크아웃 하시겠어요?    Mấy giờ anh sẽ rời khỏi ?    

20


몇 시에 마지막 버스가 있습니까?    Chúng ta có chuyến xe buýt cuối cùng lúc mấy giờ ?     
21


몇 시에 개점합니까?    Anh mở cửa lúc mấy giờ ?     
22


영화가 몇 시에 시작되지요?    Mấy giờ phim bắt đầu ?     
23


시험은 언제부터입니까?    Khi nào kỳ thi bắt đầu ?


Xem thêm các chủ đề liên quan Tại Đây
TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL
Địa chỉ
Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: (84-4) 62 921 082 - (84-4) 0964 66 12 88
1938 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết