Avatar's san_bk

Ghi chép của san_bk

Dạy tiếng hàn cơ bản online

Nguồn trang http://tienghancoban.edu.vn/
I. Hội thoại (회화) :


A : 오늘은 날씨가 어떻습니까? Hôm nay thời tiết thế nào?


B : 날씨가 좋습니다. Thời tiết tốt


A : 덥습니까? Có nóng không?


B : 아니오, 덥지 않습니다. Không, không nóng


A : 춥습니까? Có lạnh không?


B : 아니오, 춥지 않습니다. 오늘은 따뜻합니다.


Không, không lạnh. Hôm nay trời ấm áp


A : 일본은 요즈음 날씨가 어떻습니까?


Nhật Bản dạo này thời tiết như thế nào?II. Từ vựng (단어):


오늘 : hôm nay 날씨 : thời tiết


어떻다 : như thế nào 좋다 : tốt


덥다 : nóng 춥다 : lạnh


따뜻하다 : ấm áp 요즈음 : dạo này


나쁘다 : xấu 비 : mưa


눈 : tuyết 잘 : tốt, giỏi


맞다 : đúng 그림 : bức tranh


고르다 : lụa chọn


III. Phát âm (발음) :


어떻습니까 [어떠씀니까] 따뜻합니다 [따뜨탐니다]


좋습니다 [조씀니다]

IV. Ngữ pháp (문법):


1. N 이/가 A~ㅂ니다/습니다 => Vĩ tố kết thúc câu trần thuật, trang trọng


날씨가 따뜻합니다 => Thời tiết ấm áp


도서관이 좋습니다 => Thư viện thì tốt


교실이 덥습니다 => Lớp học thì nóng


오늘은 날씨가 나쁩니다 => Hôm nay thời tiết xấu


2. N이/가 A~ㅂ니까/ 습니까 ? Vĩ tố kết thúc câu nghi vấn, trang trọng


날씨가 따뜻합니까? => Thời tiết có ấm không ?


날씨가 춥습니까 ? => Thời tiêt có lạnh không ?


이것어 좋습니까 ? => Cái này có tốt không ?


3. N이/가 A지 않습니다 => Vĩ tố kết thúc câu phủ định, trang trọng


날씨가 따뜻하지 않습니다 => Thời tiết không ấm áp


날씨가 덥니 읺습니다 => Thời tiết không nóng


가방이 좋지 않습니다 => Túi xách không tốt


4. N이/가 어떻습니까 ? => N như thế nào ?


날씨가 어떻습니까 ? => Thời tiết như thế nào ?


책이 어떻습니까 ? => Sách như thế nào ?


5. (N 1은/는) N2이/가 A~ㅂ니다/습니다


오늘은 날싸가 좋습니다 => Hôm nay thời tiết tốt


오늘은 날씨가 덥습니다 =>Hôm nay thời tiết nóng.


오늘은 날씨가 춥습니까 ? => Hôm nay thới tiết có lạnh không ?


오늘은 날씨가 좋지 않습니다 => Hôm nay thời tiết không tốt.
Xem thêm các thông tin liên quan xoay quanh chủ đề Dạy tiếng Hàn Quốc cơ bản
TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL
Địa chỉ
Cơ sở 1 Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: (84-4) 62 921 082 - (84-4) 0964 66 12 88

1938 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết