Avatar's dungfit

Ghi chép của dungfit

hướng dẫn sử dụng đầu cân BSWI

Hướng dẫn sử dụng đầu cân BSWI sử dụng cho các loại cân điện tử


1. Cách cộng dồn: ( Bằng tay )


a. Cài đặt:
Nhấn phím (*) màn hình hiển thị (n*)
Nhấn phím (*) màn hình hiển thịAut 0), chọn Aut là 0 ( Nếu Aut là 0 thì không sửa ) Nhấn phím (*) để xác nhận. Quá trình cài đặt xong. b. Sử dụng:
- Mỗi lần cân nhấn phím 【∴】màn hình hiển thị 〖n *〗, * là số lần cân
- Xem số lần cân nhấn phím 【﹡】màn hình hiển thị 〖n *〗
- Nhấn phím 【→】 để xem tổng cộng. 
* Chú ý: trên 170.14kg thì số hàng trăm dời về H ( phần cao ) 
〖H 1〗còn phần thấp là L ( thấp ) 〖L 70.14〗
c. Xóa bộ nhớ: nhấn phím 【﹡】rồi nhấn phím 〖→0←〗

2. Cách cộng dồn: ( Tự động )

daucanBSWI


a. Cài đặt:
Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị 〖n *〗
Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị〖AUt 1〗, chọn Aut là 1 ( Nếu Aut là 1 thì không sửa ) Nhấn phím 【﹡】 để xác nhận. Quá trình cài đặt xong.

b. Sử dựng:
- Xem số lần cân nhấn phím 【﹡】màn hình hiển thị 〖n *〗
- Nhấn phím 【→】 để xem tổng cộng. 
* Chú ý: trên 300.14kg thì số hàng trăm dời về H ( phần cao ) 
〖H 3〗còn phần thấp là L ( thấp ) 〖L 70.14〗
c. Xóa bộ nhớ: nhấn phím 【﹡】rồi nhấn phím 〖→0←〗

Giới thiệu: công ty cân điện tử Việt Mỹ chuyên sản xuất ,phân phối các loại 
cân điện tử trên toàn quốc.

3. Cách sử dụng dạng tự giữ giá trị Max:

- Điều kiện 〖AUt 1〗là 6
- Nhấn phím 【∴】 khi muốn quay về ban đầu.

4. Canh chỉnh cân :


- Nhấn phím 【①】 tắt cân
- Nhấn giữ phím 〖→0←〗 sau đó nhấn phím 【①】 chờ tới khởi động xong không giữ phím nữa màn hình hiển chế độ cân bình thường.
- Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị CAL SP
- Nhấn phím -> màn hình hiển thị CAL 00 ( lấy điểm Zero )
- Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị số KG max hay số cũ đã CAL nhấn phím mũi tên để thay đổi số cần chỉnh sau đó đặt số quả chuẩn cài đặt lên bàn cân . Nhấn phím【﹡】màn hình hiện số vừa cal . Xong
Chỉnh bước nhảy và tải trọng:

- Nhấn phím 【①】 tắt cân
- Nhấn giữ phím 〖→0←〗 sau đó nhấn phím 【①】 chờ tới khởi động xong không giữ phím nữa màn hình hiển chế độ cân bình thường.
- Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị CAL SP
- Nhấn phím 【﹡】 màn hình hiển thị Set
- Nhấn phím -> màn hình hiển thị d 1 ( vạch chia của cân, nhấn phím 【↑】 để thay đổi vạch chia )Nhấn phím để xác nhận ( chọn ) màn hình hiển thị bước kế tiếp 〖 6000〗là số tối đa của cân ( tải trọng lớn nhất ) thay đổi nhấn các phím 【↑】, 【→】, sau đó nhấn phím 【﹡】 xác nhận . màn hình hiện Flt 00 nhấn phím 8 cho đến khi trở về chế độ cân bình thường.


2000 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết