Avatar's thinker

Ghi chép của thinker

Buồn quá làm bài thơ đỡ buồn được tí

Con mèo đi ị bờ ao
Gặp con châu chấu nó chào he lô
Xà lách bèn mách bí ngô
Hai mươi con lợn lấy bô đội đầu
Mây mù hóa kiếp đêm thâu
Trên cao ma quái lâu nhâu hiện hình
1921 ngày trước · Bình luận · Loan tin
Tocluc , Bazoda2 người nữa
·  

12 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết