Avatar's Huongque933

Ghi chép của Huongque933

Dịch vụ thiết kế web khách sạn chuyên nghiệp tại Hà Nội

Vithiết kế web khách skhông quá khó có th bt c đơn v cung cp dch v thiết kế web nào cũng có kh năng thc hin nhưng đ làm được mt website thc s cht lượng li là c mt vn đ rt ln. Nó ph thuc vào năng lc ca tng nhà cung ng dch v và Công ty thiết kế website ti Vĩnh Phúc t hào có đy đ kh năng làm xut sc nhim v đó. Đến vi dch v thiết kế website khách sn ca chúng tôi, bn s có cơ hi được s hu mt website gii thiu khách sn mt cách chuyên nghip và đc đáo nht.

Các tính năng khi thiết kế website là gì:

1. Thiết kế đ ha, giao din:

Thiết kế giao din đp có Flash, Jquery.

2. Module gii thiu khách sn:

Trình bày thông tin gii thiu v khách sn, lch s hình thành, năng lc cung ng, gii thưởng đã đt được, phương châm dch v,

3. Module tin tc s kin:

Đăng ti tin tc, bài viết, thông tin lên website.

H thng tin bài đựợc phân loi theo danh mc, ch đ.

Tính năng đánh du, hin th tin bài ni bt lên ngay trang ch website.

4. Loi phòng và giá phòng:

Hin th loi phòng  và giá phòng.

5. Module Gallery nh khách sn:

Thư vin hình nh được tích hp vào website và cung cp nhiu hiu ng slide show cho thư vin, nơi chia sẻảnh trc tuyến, được chia thành nhiu danh mc khác nhau, hình nh hot đng, hình nh gii trí, nh vui chơi

6. Module dch v:

Hin th các dch v ca khách sn như spa, git là,…

7. Module Đt phòng trc truyến:

Cho phép khách đt phòng trc tuyến sau khi đã khai báo đy đ các thông tin như ngày nhn, tr phòng, loi phòng, s người, s phòng mun đt, phương thc thanh toán,…

8. Module h tr trc tuyến:

Không gii hn nick Facebook, Yahoo và Skype.

9. Module tìm kiếm thông tn trên website:

Cho phép tìm các thông tin trên website bng các t khóa có liên quan.

10. Module qung cáo:

Cho phép đt các qung cáo logo, banner trên website

11. Module tin ích thông tin t đng:

Cung cp thông tin v

2159 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới