Avatar's honglamsg

Ghi chép của honglamsg

Tham Sân Si: Ảo và Thật

Ảo:

honglamsg chỉ là cái nick.

Thấy honglamsg được khen mà vui là Tham, bị chê mà buồn là Sân, không biết đang Tham hay đang Sân là Si.

Thật:

Nguyễn Văn A đại diện cho cái "Thân và Tâm", từ Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) do Duyên mà thành. Thân Nguyễn Văn A từ Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) do Duyên mà thành. Bản chất là Vô Ngã và Vô Thường. "Tôi, cái Tôi, cái của Tôi", con người không thể sở hữu thực sự những cái đó, con người thực sự không có toàn quyền định đoạt những cái đó.

Thấy Nguyễn Văn A được khen mà vui là Tham, bị chê mà buồn là Sân, không biết đang Tham hay đang Sân là Si.

Dù Ảo hay Thật: Còn Tham Sân Si là còn Khổ, Diệt Tham Sân Si là diệt Khổ.
2069 ngày trước · Bình luận · Loan tin
Jen0504 , 4O41 người nữa
·  

15 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết